Omstillingsdokument

Omstillingsdokument er vedtatt av Fellesnemd i møte fredag 22. juni 2018. I dokumentet ligger informasjon om videre prosess i byggingen av Nærøysund kommune, og arbeidsrettslige avklaringer for ansatte.

Les hele dokumentet her: