Avdelingsledere til Helse- og velferd Nærøysund kommune

Ønsker du utfordringer og er opptatt av tjenesteutvikling?

Nærøysund kommune søker avdelingsledere innen Helse og velferd

1. januar 2020 slås Nærøy og Vikna sammen til Nærøysund kommune. Nærøysund ønsker å være en fremoverlent og attraktiv distriktskommune. Nærøysund kommune er en kommune i vekst. Folketallet øker og et offensivt næringsliv satser innen flere ulike næringer. Kommunen som ligger på Namdalskysten vil få nærmere 10 000 innbyggere.

I Nærøysund kommune er det to kommunesenter – Kolvereid og Rørvik – som tilbyr et variert service- og handelstilbud. Kommunen har et rikt lag- og foreningstilbud innen idrett, kultur og annet frivillig arbeid i de to kommunesentrene samt i flere grendesamfunn.

Namdalskysten byr på variert natur og gode turmuligheter. I Nærøysund er det et godt utbygd barnehagetilbud, to videregående skoler med varierte studieretninger og maritim fagskole.

Kommunen har egen flyplass med flere daglige avganger til og fra Værnes, og Oslo er bare to timer unna med fly. Det er også daglig hurtigruteavgang som gjør det lett å reise både sørover og nordover langs kysten, samt buss- og hurtigbåttilbud.

 

Helse- og velferd Nærøysund kommune er i oppbyggingsfase med 3-ledernivå: kommunalsjef, enhetsledere og avdelingsledere.

 

Følgende stillinger er ledig i Nærøysund kommune:

Avdelingsleder 100 % stilling ledig fra og med 01.01.20 ved følgende enheter:

Institusjon (3)

Hjemmebaserte tjenester (4)

Rus/psykiatritjenesten (2)

Miljøtjenesten (2)

Helse- og mestring (1)

Avdelingsleder har blant annet:

 • Ansvar for kvalitet og koordinering av avdelingen 24 timer i døgnet
 • Faglig ledelse og at tjenestene er i samsvar med gjeldende lovverk
 • Personalansvar, tilrettelegge for et godt arbeidsmiljø med myndiggjorde medarbeidere
 • Delvis økonomiansvar
 • Sørge for at brukerperspektivet blir i varetatt i avdelingen og et godt samarbeid med brukere og pårørende

Oppgaver i henhold til stillingsbeskrivelse

I avdeling for Helse og mestring søkes etter avdelingsleder for fysioterapi - og ergoterapitjenesten, denne kan påregne å utøve fysio - og ergoterapioppgaver

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning på minimum bachelornivå og som er relevant for ansvarsområdet
 • Godkjent lederutdanning og/ eller ledererfaring er ønskelig
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Digitale ferdigheter

 

Personlige egenskaper

 • Inkluderende og involverende ledelse og gode relasjonelle egenskaper
 • Gode samarbeidsevner
 • Etterrettelig, høy integritet, beslutningsdyktig, målrettet og gjennomføringssterk
 • Effektiv, løsningsorientert og med stor arbeidskapasitet
 • Evne til å motivere og til å skape engasjement og eierskap
 • Tillitsskapende
 • Evne til å delegere
 • Initiativrik

Det tas forbehold om at arbeidsgiver kan endre på enhetens ansvar og at dette vil kunne påvirke lederens ansvar. I forbindelse med nyetableringen av kommunen må det påregnes endringer grunnet omstillingen etableringen innebærer.

Tilsetting på vanlige kommunale vilkår etter gjeldende lover, avtaler og reglement hvorav prøvetid på 6 måneder. Tilfredsstillende politiattest må legges fram ved tiltredelse.  Referanser må oppgis i søknaden.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, og personlig egnethet vil bli vektlagt.  

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til helse- og sosialsjef /kommunalsjef Marit Pedersen tlf 99 25 96 15 eller 

Institusjon: Tove Severeide tlf 975 31 517

Hjemmebaserte tjenester: Anita Hansen tlf 975 65 140

Miljøtjenesten (for psykisk utviklingshemmede): Ellen Westerberg tlf 412 18 815

Rus/psykiatritjenesten: Solrunn Urdshals tlf 959 06 740

Helse- og mestring: Jenny Dolmen tlf 456 38 578

Søknad med CV, bekreftede vitnemål og attester sendes: Vikna kommune, Pb. 133 sentrum, 7901 Rørvik eller på e-post til: vikna@vikna.kommune.no

Søknadsfrist 07.08.19