Rådgiver innen plan- og byggesak ved Teknisk, Nærøysund kommune

Nærøysund kommune søker etter en rådgiver innen plan- og byggesak i et område med for tiden mye byggeaktivitet. 

Fra 1. januar 2020 opprettes Nærøysund kommune, som er en sammenslåing mellom kommunene Vikna og Nærøy i regionen Ytre Namdal. Nærøysund kommune blir en kommune med nesten 10.000 innbyggere helt nord i Trøndelag.

Nærøysund er en spennende kommune i vekst som blir landets største havbrukskommune og som har en sterk landbruksnæring. Kommunen blir vidstrakt med mange lokalsamfunn, med rikt kulturliv og aktiviteter, fra ytterst i havet til inn i fjorder, og vil ha to kommunesenter i Kolvereid og Rørvik. Nærøysund har både flyplass og havneanløp for Hurtigruten i Rørvik.

Vi har ledig 100 % stilling som rådgiver innen plan- og byggesak ved Teknisk.

 

Enhet for plan/byggesak inngår i ansvarsområdet Teknisk, som består av enhetene kommunalteknikk, byggdrift, plan/byggesak, prosjektoppfølging, eierskapsutvikling og brann.

 

På grunn av høy aktivitet og en positiv utvikling i regionen, har kommunen behov for å styrke kapasiteten innen byggesak og ønsker å styrke laget med deg som har erfaring som jurist, ingeniør, sivilingeniør eller arealplanlegger. Som rådgiver ved Teknisk vil du få mulighet til å påvirke utviklingen av en kommune som står overfor store og spennende utfordringer i årene som kommer.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Saksbehandling etter plan- og bygningsloven.
 • Delegerte saker og forberedelse av saker for politisk behandling.  
 • Klagebehandling og oppfølging av kommunale vedtak.
 • Oppfølging av kommunens tilsynsplikt.
 • Kommunens oppgaver i henhold til matrikkelloven, bygningsdelen.
 • Andre oppgaver som hører inn under arbeidsområdet til Teknisk
 • Stillingens arbeidsoppgaver vil bli forsøkt tilpasset den erfaring og kompetanse som aktuelle kandidater vil bringe med seg.

 

Kvalifikasjoner

 • God kjennskap til relevant lovverk, og god evne til å oppdatere seg og sette seg inn i endringer
 • Digital kompetanse og interesse
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
 • Relevant kompetanse fra universitet/høgskole (jurist, ingeniør, sivilingeniør, eller arealplanlegger). Vi kan også åpne opp for annen relevant utdanning.

 

Personlige egenskaper

 • Kunne arbeide godt både selvstendig og i fellesskap med andre
 • Strukturert, med evne til å prioritere mellom ulike oppgaver
 • Ønske om å bidra til å utvikle den nye kommunen
 • Serviceorientert

 

Vi tilbyr

 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver
 • Et aktivt faglig miljø
 • God pensjonsordning i KLP
 • Fleksibel arbeidstid
 • Behjelpelig med bolig og ev. barnehageplass
 • Lønn etter avtale

 

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

 

Kontaktinfo: Kommunalsjef i Nærøysund kommune Håvard Hernes, tlf. 414 11 958. E-post: havard.hernes@naroy.kommune.no. Enhetsleder for Plan, byggesak og oppmåling, Eli Egge, tlf. 416 94 255, eli.egge@vikna.kommune.no

 

Søknad vedlagt vitnemål, attester og CV sendes Vikna kommune v/ rådmannen, Boks 133 Sentrum, 7901 Rørvik eller vikna@vikna.kommune.no

 

Søknadsfrist: 01.11.2019