Nå kan du stemme til kommune- og fylkestingsvalget gjennom ordningen med tidligstemmegivning. 

 

Det nærmer seg høytid for quiz-arrangement i Nærøysund-kommunene. Det er nå mulig å gjøre seg til Nærøysund-mester i quiz. Flere av quiz-arrangementene i den nye kommunen er med på sommerens Nærøysund-serie i quiz.

Straks starter de ungdommene som har Strandrydding i Ytre Namdal som sin sommerjobb sitt oppdrag. Behovet for rydding i strandsonen i hele regionen er fortsatt til stede. Torsdag var ordfører, rådmann og landbrukssjef i Vikna på befaring i området nordvest i kommunen. Ordfører Amund Hellesø ønsker en profesjonalisering av strandryddingen og muligheten til å rydde også i fredningsområdene.

 

Vi har to faste 100 % stillinger ledig som rådgivere innen plan- og byggesak ved Teknisk.

 

 

Nå kan hvem som helst låne sports- og fritidsutstyr fra Nærøysunds kommunes BUA-ordning. Torsdag var det høytidelig åpning av BUA Nærøysund som skal være et viktig bidrag til folkehelsen.  

Rundt tretti studenter fra flere universitet og høgskoler var denne uken deltakere på tidenes første Aquatech Safari i Ytre Namdal. Der fikk de sammen med en del ansatte ved utdanningsinstitusjonene lære mer om næringsliv og muligheter i Nærøysund.

 

 

Anleggsperioden for den nye barneskolen og biblioteket på Kolvereid er nå halvveis. Tirsdag var formannskapet i Nærøy på befaring for å få oppdatert status på byggeprosessen.

 

Prosjektledelsen for Nærøysund kommune vil ha med lag og foreninger i hele den nye kommunen for å markere at sammenslåingen nærmer seg. Derfor gjennomføres det som kalles Nærøysundfestivalen i september. Nå lanseres et «Bli kjent»-fond som skal være med på å stimulere til aktiviteter som involverer innbyggere i hele kommunen.

I forbindelse med Nærøysundfestivalen som er planlagt i september så er det fra prosjektledelsen opprettet et "Bli kjent"-fond som skal gi støtte til arrangement som skal gjennomføres i forbindelse med festivalen. 

Her er retningslinjene som er utarbeidet for fondet. 

Rundt 25 personer fra mange ulike lag og foreninger deltok da prosjektledelsen i Nærøysund kommune inviterte til workshop om kulturbygging i den nye kommunen. Det kom mange gode innspill både om hva den frivillige sektoren kan bidra med på dette området og hva lagene håper kommunen kan bidra med.