Både politikere, tillitsvalgte og representanter fra administrasjonen skal delta i en arbeidsgruppe som skal jobbe med etiske retningslinjer for Nærøysund kommune.

Torsdag 22. november ble en ny merkedag for Nærøysund kommune. Dette var første gang verneombudene i dagens to kommuner var samlet til et fellesmøte. Flere ulike tema som angår verneombudene i hele den nye kommunen ble tatt opp.

 

Takket være den desentraliserte lærerutdanningen som pågår i Ytre Namdal får også erfarne lærere en god mulighet til å styrke sin kompetanse. Dette skoleåret får 15 lærere fra fem skoler i nye Nærøysund kommune muligheten til å ta 30 vekttall innen engelsk.

Organisasjonen som skal lede nye Nærøysund kommune begynner å komme på plass. Nå er de tre som være kommunalsjefer i kommunen ansatt.

Fellesnemda stiller seg bak arbeidsutvalgets anbefaling om senterstruktur i Nærøysund kommune.

Hege Sørlie har startet arbeidet som prosjektledende rådmann i Nærøysund kommune. Første post på programmet er å gjøre seg kjent med folk og institusjoner i nykommunen.

Nærøysund kommune forsterker kommunikasjonsarbeidet med egen omdømmerådgiver. Morten Wengstad har takket ja til stillingen.