Prosjektledelsen for Nærøysund kommune ønsker å involvere lag og foreninger i den nye kommunen i kulturbyggingsarbeidet. Nå inviteres det til workshop der representanter fra lag og foreninger utfordres til å komme med innspill til hvordan de kan bidra.

 

Fristen for innlevering av listeforslag til høstens kommunestyrevalg var 1.april. Forslagene er godkjent av valgstyret. 

Her finner du hvilke partier som stiller valgliste ved kommunestyrevalget. Valglistene til fylkestingsvalget kunngjøres særskilt.

Arbeidet med nytt kommunevåpen går videre. Fredag fikk medlemmene i arbeidsgruppa se første utkast av designer Kasia Dynas arbeid med forslagene som kom inn i idékonkurransen.

Folk i Vikna har gjennom mange generasjoner hatt et nært forhold til helsestasjonen. Det venter nå flere forandringer for de ansatte på helsestasjonen, men for innbyggerne skal tjenestene bli minst like gode som før.

Førstkommende onsdag skal legekontor, helsestasjon i Rørvik og flere til være på plass i nye lokaler i nybygde Rørvik Helsesenter. Tirsdag kunne alle som ønsket det få en omvisning i de nye og moderne lokalene.

Behov for gang og sykkelvei, ønske om redusert fartsgrense og drift av gatelys var noe av det som sto på agendaen da politikere fra Trøndelag fylkes trafikksikkerhetsutvalg besøkte Nærøysund-kommunene på mandag.

Valgstyret for Nærøysund kommune har godkjent listeforslagene til det første kommunevalget i den nye kommunen. Totalt er det 199 personer fra åtte valglister som kjemper om de 37 faste plassene i det nye kommunestyret.

Austafjord oppvekstsenter blir den vestligste enheten i Nærøysund kommune. Oppvekstsenteret har rundt 70 barn fra barnehagen til ungdomsskolen.

 

De ansatte i kommunalteknikk i Nærøy kommune har ansvar for rundt 15 mil med kommunal vei, et vannledningsnettverk på rundt 20 mil, samt gatelys, idrettsanlegg, avløpsanlegg og mer til.

Fagkonsulent i Nærøy kommune og lokalpolitiker for SV Frode Setran håper at Nærøysund kommune og nye Namsos kommune i fellesskap kan få til et sterkere fokus på de klimaproblemene som finnes.