Det frivillige lag- og foreningslivet er viktig for både bolyst og blilyst i Nærøysund kommune. Nå ønsker prosjektledelsen at idrettslag, korps, sanitetsforeninger, teaterlag, kor og andre frivillige lag og foreninger bidrar når det i september skal markeres at det er 100 dager igjen til kommunesammenslåingen.

Rett over påske så går startskuddet for årets «Sykle til jobben»-aksjon. Både Vikna og Nærøy er gratiskommuner der alle som ønsker kan være med uten å betale deltakeravgift.

Dagens legekontor i Rørvik er bygd på 1960-tallet, og det bærer kontorene preg av. Nå ser legene og de andre ansatte ved legekontoret fram til at de snart skal innta helt nye og moderne lokaler i det nye helsehuset.

«Den enkelte skal ha mulighet for å leve og bo selvstendig, og ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre», det er målet for driften av avdelingen som bærer navnet Hjemmebaserte tjenester avdeling 2 i Vikna.

Strategi og samfunn blir en helt ny avdeling i Nærøysund kommune. Onsdag var de som foreløpig er plassert i denne avdelingen samlet for et oppstartmøte.

Tre elever fra elevrådet ved Nærøy ungdomsskole stilte opp på tirsdagens møte i Arbeidsutvalget for Nærøysund kommune. Der utfordret de politikerne på å tenke på miljøet i det kommende arbeidet.

Innen fristen på mandag så var det åtte partier som leverte valglister til det aller første kommunevalget for Nærøysund kommune.

De seks kommunevåpenfinalistene symboliserer flere ulike sider ved den nye kommunen. 

Du kan lese begrunnelsene under. 

Så kan du avgi stemme på din favoritt her:

http://naroysund.info/nytt-kommunevapen/stem-pa-kommunevapen.10477.aspx

 

Arbeidsutvalget for visjon, symboler og felles kultur i Nærøysund kommune har valgt ut finalistene i idekonkurransen for nytt kommunevåpen for Nærøysund kommune. Nå skal innbyggerne i kommunen få si sitt om hvilket kommunevåpen de ønsker.

 

 

Med bare sju elever er Abelvær den minste skolen i hele Nærøysund kommune. Elevene har god plass å boltre seg på både ute og inne.