Behov for gang og sykkelvei, ønske om redusert fartsgrense og drift av gatelys var noe av det som sto på agendaen da politikere fra Trøndelag fylkes trafikksikkerhetsutvalg besøkte Nærøysund-kommunene på mandag.

Valgstyret for Nærøysund kommune har godkjent listeforslagene til det første kommunevalget i den nye kommunen. Totalt er det 199 personer fra åtte valglister som kjemper om de 37 faste plassene i det nye kommunestyret.

Austafjord oppvekstsenter blir den vestligste enheten i Nærøysund kommune. Oppvekstsenteret har rundt 70 barn fra barnehagen til ungdomsskolen.

 

De ansatte i kommunalteknikk i Nærøy kommune har ansvar for rundt 15 mil med kommunal vei, et vannledningsnettverk på rundt 20 mil, samt gatelys, idrettsanlegg, avløpsanlegg og mer til.

Fagkonsulent i Nærøy kommune og lokalpolitiker for SV Frode Setran håper at Nærøysund kommune og nye Namsos kommune i fellesskap kan få til et sterkere fokus på de klimaproblemene som finnes.

For de ansatte i barnevernstjenesten så vil ikke kommunesammenslåingen endre mye på rutinene. Barnevernstjenesten i Ytre Namdal har jobbet tett sammen siden 1993, og helt siden 2005 har de vært en felles enhet.

Det frivillige lag- og foreningslivet er viktig for både bolyst og blilyst i Nærøysund kommune. Nå ønsker prosjektledelsen at idrettslag, korps, sanitetsforeninger, teaterlag, kor og andre frivillige lag og foreninger bidrar når det i september skal markeres at det er 100 dager igjen til kommunesammenslåingen.

Rett over påske så går startskuddet for årets «Sykle til jobben»-aksjon. Både Vikna og Nærøy er gratiskommuner der alle som ønsker kan være med uten å betale deltakeravgift.

Dagens legekontor i Rørvik er bygd på 1960-tallet, og det bærer kontorene preg av. Nå ser legene og de andre ansatte ved legekontoret fram til at de snart skal innta helt nye og moderne lokaler i det nye helsehuset.

«Den enkelte skal ha mulighet for å leve og bo selvstendig, og ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre», det er målet for driften av avdelingen som bærer navnet Hjemmebaserte tjenester avdeling 2 i Vikna.