I Nærøysund kommune så vil oppvekst- og familie være en av tre kommunale avdelinger. Inn i dette området kommer også helsestasjonen og barnevern inn som en naturlig del for å drive godt forebyggende arbeid.

Førstkommende fredag, den 7. desember er det klart for årets siste møte i Fellesnemnda for nye Nærøysund kommune. Flere viktige saker står på dagsorden.

 

Kommunesammenslåingen medfører at noen av innbyggerne må skifte gateadresse, mange får nye gårdsnummer og både skolekretser og valgkretser må avgjøres. Sammen har medarbeidere fra dagens kommuner kommet godt i gang med å samordne dette arbeidet. 

Nå kan ansatte i begge dagens kommuner søke på interne utlysninger av ledige stillinger. Dette gjelder stillinger som har varighet utover 1. januar 2020 som lyses ut i Vikna eller Nærøy. Det har prosjektgruppa for nye Nærøysund kommune bestemt.

Både politikere, tillitsvalgte og representanter fra administrasjonen skal delta i en arbeidsgruppe som skal jobbe med etiske retningslinjer for Nærøysund kommune.

Torsdag 22. november ble en ny merkedag for Nærøysund kommune. Dette var første gang verneombudene i dagens to kommuner var samlet til et fellesmøte. Flere ulike tema som angår verneombudene i hele den nye kommunen ble tatt opp.

 

Takket være den desentraliserte lærerutdanningen som pågår i Ytre Namdal får også erfarne lærere en god mulighet til å styrke sin kompetanse. Dette skoleåret får 15 lærere fra fem skoler i nye Nærøysund kommune muligheten til å ta 30 vekttall innen engelsk.

Organisasjonen som skal lede nye Nærøysund kommune begynner å komme på plass. Nå er de tre som være kommunalsjefer i kommunen ansatt.

Fellesnemda stiller seg bak arbeidsutvalgets anbefaling om senterstruktur i Nærøysund kommune.

Hege Sørlie har startet arbeidet som prosjektledende rådmann i Nærøysund kommune. Første post på programmet er å gjøre seg kjent med folk og institusjoner i nykommunen.