- Jeg bruker å si at det å jobbe i barnehage er den lykkeligste jobben i verden. Det gir mye å se all gleden hos barn og foreldre, sier styrer i Tårnet barnehage Lise Laugen. Her trives både voksne og barn.

I fjor tok Hjemmetjenesten i Vikna i bruk det gamle vaskerilokalet på Rørvik sykestue til sin base. Det ga godt utgangspunkt for arbeidet til de nesten 70 ansatte ved enheten. Samtidig markerte det steg én i prosjektet «Helse for framtida» i Vikna.  

 

 

Ved sist månedsskifte så tok voksenopplæringen og flyktningetjenestene i Vikna kommune i bruk sitt helt nye bygg. De ansatte og elevene i voksenopplæringen trives godt i sine nye lokaler som er mer egnet for deres bruk enn de tidligere lokalene. Samtidig er for første gang voksenopplæringen og flyktningetjenesten i Vikna samlet under samme tak.

 

Når Vikna og Nærøy blir Nærøysund kommune 1. januar 2020 så vil også alle eiendommene i Vikna få nye gårds- og bruksnummer. Dette for å sikre unike gårdsnummer på alle eiendommene i den nye kommunen.

Valgstyret for Nærøysund kommune ønsker å legge til rette for at flere ungdommer skal avgi stemme ved valget. Derfor planlegges det en dag med muligheter for forhåndsstemming på Ytre Namdal videregående skole og Val videregående skole. Det blir også mulighet å stemme fram til klokken 20.00 på Kolvereid og Rørvik på valgdagen.

Da Kolvereid barnehage ble åpnet i 2002 så var det en fireavdelings moderne barnehage. Nå 17 år senere er kapasiteten sprengt og barn og ansatte gleder seg til at det nå skal bygges en ny barnehagebygning rett ved den gamle som vil lette hverdagen og gi litt mer plass.

 

I år er det 80 år siden Rørvik Sanitetsforening startet opp Rørvik sykestue. Mye har hendt siden den gang og nå blir Sykestua en del av det nye helsehuset i Rørvik.

 

Med totalt 600 elever og 120 ansatte er Rørvik skole den største enheten i Nærøysund kommune. Nå blir snart alle avdelingene på skolen samlet på ett område.

 

Denne uken startet kulturskolen i Nærøy sin deltakelse i Nasjonal veiledningsordning for kulturskoler. Selv om Vikna kommune allerede har gjennomført dette så er også de med på arbeidet sammen med Nærøy. På den måten så marker dette starten på å bygge en ny felles kulturskole i Nærøysund kommune.

Torsdag gikk innvandringstjenesten og voksenopplæringen i Nærøy og Vikna sammen for å invitere representanter fra både lokalt næringsliv og det offentlige til frokostmøte. Målet var å få flere arbeidsplasser i Nærøysund til å tilby språkpraksis. Erfaringsmessig er dette en god måte å bidra til integrering av kommunens flyktninger.