Valgstyret for Nærøysund kommune ønsker å legge til rette for at flere ungdommer skal avgi stemme ved valget. Derfor planlegges det en dag med muligheter for forhåndsstemming på Ytre Namdal videregående skole og Val videregående skole. Det blir også mulighet å stemme fram til klokken 20.00 på Kolvereid og Rørvik på valgdagen.

Da Kolvereid barnehage ble åpnet i 2002 så var det en fireavdelings moderne barnehage. Nå 17 år senere er kapasiteten sprengt og barn og ansatte gleder seg til at det nå skal bygges en ny barnehagebygning rett ved den gamle som vil lette hverdagen og gi litt mer plass.

 

I år er det 80 år siden Rørvik Sanitetsforening startet opp Rørvik sykestue. Mye har hendt siden den gang og nå blir Sykestua en del av det nye helsehuset i Rørvik.

 

Med totalt 600 elever og 120 ansatte er Rørvik skole den største enheten i Nærøysund kommune. Nå blir snart alle avdelingene på skolen samlet på ett område.

 

Denne uken startet kulturskolen i Nærøy sin deltakelse i Nasjonal veiledningsordning for kulturskoler. Selv om Vikna kommune allerede har gjennomført dette så er også de med på arbeidet sammen med Nærøy. På den måten så marker dette starten på å bygge en ny felles kulturskole i Nærøysund kommune.

Torsdag gikk innvandringstjenesten og voksenopplæringen i Nærøy og Vikna sammen for å invitere representanter fra både lokalt næringsliv og det offentlige til frokostmøte. Målet var å få flere arbeidsplasser i Nærøysund til å tilby språkpraksis. Erfaringsmessig er dette en god måte å bidra til integrering av kommunens flyktninger.

 
 

Byggingen er godt i gang ved det som skal bli den nye barneskolen på Kolvereid. Når den er ferdig så vil barne- og ungdomsskolen på Kolvereid bli knyttet tett sammen.

Camilla Vågan er tilsatt i den nyopprettede stillingen som strategi- og plansjef i Nærøysund kommune og får med det ansvar for et bredt tjenesteområde på det overordnede plan i den nye kommunen. Hun ser fram til å begynne i en allsidig stilling som får stort ansvar for utvikling i den nye kommunen.

 

Et kommunevåpen er en kommunes viktigste symbol. Det er kommunens kjennetegn på alt fra biler til brevark og det første som møter en på veiskilt når man tar veien inn i en kommune. Nå starter arbeidet med å finne Nærøysund kommunes kommunevåpen.

Flyktning- og innvandringstjenesten i Nærøy og Vikna har gått sammen for å arrangere et frokostmøte på torsdag 24. januar på Mangfoldshuset på Kolvereid. Da inviteres lokalt næringsliv for å møte elevene for å høre hva de kan tilby bedriftene.