Nærøy kommune har de senere årene hatt en satsing på god og næringsrik mat til beboerne på institusjonene og omsorgsboligene. De ansatte på kjøkkenet sørger hver dag for fem måltid til brukerne.

 

Det har gått tre måneder siden prosjektleder Hege Sørlie startet sitt arbeid med å bygge Nærøysund kommune. På denne tiden er det meste av ledergruppen til den nye kommunen kommet på plass og overordnet organisering er vedtatt. Nå ønsker Sørlie å bli bedre kjent med de nærmere 1000 ansatte i den store kommuneorganisasjonen. Mandag var det tid for de første av mange avdelingsbesøk for den kommende rådmannen.

 

Når vi nå går inn i jula 2018, så betyr dette også at vi bare har ett år igjen til at Nærøysund kommune er en realitet. Prosjektleder og kommende rådmann i Nærøysund Hege Sørlie har ved nyttår hatt sine tre første måneder i stillingen, og hun føler at på disse tre månedene så har en kommet et godt stykke på vei mot den nye kommunen.

I Nærøysund kommune så vil oppvekst- og familie være en av tre kommunale avdelinger. Inn i dette området kommer også helsestasjonen og barnevern inn som en naturlig del for å drive godt forebyggende arbeid.

Førstkommende fredag, den 7. desember er det klart for årets siste møte i Fellesnemnda for nye Nærøysund kommune. Flere viktige saker står på dagsorden.

 

Kommunesammenslåingen medfører at noen av innbyggerne må skifte gateadresse, mange får nye gårdsnummer og både skolekretser og valgkretser må avgjøres. Sammen har medarbeidere fra dagens kommuner kommet godt i gang med å samordne dette arbeidet. 

Nå kan ansatte i begge dagens kommuner søke på interne utlysninger av ledige stillinger. Dette gjelder stillinger som har varighet utover 1. januar 2020 som lyses ut i Vikna eller Nærøy. Det har prosjektgruppa for nye Nærøysund kommune bestemt.

Både politikere, tillitsvalgte og representanter fra administrasjonen skal delta i en arbeidsgruppe som skal jobbe med etiske retningslinjer for Nærøysund kommune.

Torsdag 22. november ble en ny merkedag for Nærøysund kommune. Dette var første gang verneombudene i dagens to kommuner var samlet til et fellesmøte. Flere ulike tema som angår verneombudene i hele den nye kommunen ble tatt opp.

 

Takket være den desentraliserte lærerutdanningen som pågår i Ytre Namdal får også erfarne lærere en god mulighet til å styrke sin kompetanse. Dette skoleåret får 15 lærere fra fem skoler i nye Nærøysund kommune muligheten til å ta 30 vekttall innen engelsk.