A chance to improve their English

Klikk for stort bildeLærere fra fem av skolene i det som skal bli Nærøysund kommune tar for tiden videreutdanning innen engelsk for grunnskolen. Den desentraliserte lærerutdanningen gir lærerne mulighet til å ta sin utdanning lokalt i Ytre Namdal, få 30 studiepoeng og med det en kompetanseheving

 

Takket være den desentraliserte lærerutdanningen som pågår i Ytre Namdal får også erfarne lærere en god mulighet til å styrke sin kompetanse. Dette skoleåret får 15 lærere fra fem skoler i nye Nærøysund kommune muligheten til å ta 30 vekttall innen engelsk.

Den desentraliserte lærerutdanningen som nå er inne i sitt tredje av totalt fem skoleår er en unik mulighet som gjør at folk som bor i Ytre Namdal og omegn kan få en fullverdig lærerutdanning mens de fortsatt kan bo og jobbe i regionen.

Denne utdanningen åpner også for at de som allerede er lærere i det som skal bli Nærøysund kommune får en mulighet til å styrke sin kompetanse og utvide sitt fagfelt uten å reise bort på samlinger. De to første årene har lærere fra regionen fått mulighet til å ta videreutdanning innen norsk og matematikk. Det er et tilbud flere lærere har benyttet seg av.

I år er det mulig for lærere fra regionen å få 30 vekttall i engelsk for grunnskoleelever fra første til sjuende klasse. Neste år er det mulig å få vekttallsfordypning i naturfag.

Engelskutdanningen har vært det mest populære hittil. Femten lærere fra fem skoler i det som skal bli Nærøysund kommune får i år styrket sin kompetanse. De følger de samme forelesningene studentene ved det desentraliserte studietilbudet har gjennom skoleåret. Det vil si seks samlinger i Ytre Namdal. Hver samling er på 2-3dager. I tillegg så er det forelesninger via Skype hver tirsdag.

Det er forelesere fra Nord Universitet som leder undervisningen. Disse lærerne har engelsk som førstespråk, noe som innebærer at hele undervisningen foregår på engelsk.

Ivar Hatland, som er koordinator for kompetanseutvikling i Ytre Namdal sier det betyr veldig mye for skolene i regionen at en kan tilby en slik utdanning.

- Man kan ta disse fagene og gjøre seg til bedre lærere her hvor man bor, sier Hatland, som mener dette igjen bidrar til å styrke skolen i den nye kommunen. Godt utdannede lærere med ny forskningsbasert opplæring gir bedre læringsutbytte for elevene. Det gir også en fordel for lærerne i forbindelse med dagens kompetansekrav.

Engelskstudentene har hatt samling på Rørvik denne uken. En av oppgavene de hadde var å lage en dramatisering for barnehagebarn og småskoleelever – på engelsk. Det gikk veldig bra og selv om barna ikke forsto alt som ble sagt så levde de seg godt inn i historien om dyrene i votten i forestillingen «The mitten».

På forestillingene så spilte både de som er i jobb som lærere og de som skal bli lærere rollene som ulike dyr i skogen.

Klikk for stort bildeLærerstudentene som tar desentralisert utdanning i Ytre Namdal framførte sammen med lærere som tar fordypning i engelsk en teaterforestilling på engelsk for barnehage- og småskolebarn i Rørvik på onsdag.