Åtte partier stiller til valg

Klikk for stort bilde

Innen fristen på mandag så var det åtte partier som leverte valglister til det aller første kommunevalget for Nærøysund kommune.

 

Med åtte partier å velge mellom har innbyggerne i Nærøysund større valgmulighet enn på lenge til årets kommunevalg. I både Nærøy og Vikna har det ved de siste valgene vært sju lister å velge mellom. Økningen til åtte partier skyldes at Miljøpartiet De Grønne stiller liste for første gang i regionen. De øvrige sju partiene er de samme som er representert i kommunestyrene i både Nærøy og Vikna i inneværende periode.

De partiene som har levert inn valglister til årets kommunevalg i Nærøysund kommune er:

Fremskrittspartiet

Senterpartiet

Sosialistisk Venstreparti

Arbeiderpartiet

Kristelig Folkeparti

Miljøpartiet de grønne

Høyre

Venstre

 

De innkomne listene er lagt ut til offentlig ettersyn i servicekontorene på Kolvereid og Rørvik. Listeforslagene skal til godkjenning i valgnemnda den 12. april. De endelige valglistene vil være klare i løpet av mai.

I det nye kommunestyret til Nærøysund kommune skal det sitte 37 representanter. Formannskapet skal ha ni medlemmer. I tillegg blir det opprettet to hovedutvalg som hver har ni medlemmer. Dette er Hovedutvalg for folk og Hovedutvalg for Næring og miljø.

Forhåndsstemmingen starter 1. juli og varer til 6. september. Valgdagen er 9. september.  

 

For mer informasjon om valget se her:

https://www.naroy.kommune.no/naroy-kommune/tjenester/politikk/valg/