Åtti år med stor forandring

Klikk for stort bildeDe 42 beboerne på Rørvik sykestue er fordelt mellom to etasjer. Her fra toppetasjen hvor mange av beboerne møtes.

 

I år er det 80 år siden Rørvik Sanitetsforening startet opp Rørvik sykestue. Mye har hendt siden den gang og nå blir Sykestua en del av det nye helsehuset i Rørvik.

 

Det var i 1939 at Rørvik Sanitetsforening tok initiativet til å starte en sykestue i Rørvik. Bygget som da ble tatt i bruk inneholdt både sykestue og fødestue, samt fellesbad for innbyggerne i Rørvik med karbad og badstue.Klikk for stort bilde

Dette bygget ble brukt som sykestue fram til første del sto ferdig i 1973. Også dette bygget var både sykehjem og fødestue. Nybygget fikk også kjøkken, vaskeri, garderober og lager. Første påbygging ble gjort i 1985. Da ble det blant annet bygd varmtvannsbasseng, fysioterapiavdeling og ti nye sykehjemsplasser.

 

Kommunal i over 25 år

Sanitetsforeningen drev Sykestua helt fram til 1993 da dette ble en kommunal avdeling. Kommunen drev som tidligere de første årene. I 1999 ble fødestua nedlagt, da hadde den bare virket som nødfødestue de siste årene. De fire rommene som hadde tilhørt fødestua ble ombygd til fire sykehjemsplasser. Da som enerom med egne do.

Klikk for stort bildeRørvik sykestue er bygd ut i flere etapper. For rundt femten år siden ble den utvidet med en etasje og det medførte også enerom for alle beboere. Det som skjedde i 1999 ble et forsmak på det som skulle komme. På starten av 2000-tallet kom ensengsreformen i helsesektoren og det medførte den neste store utbyggingen av Sykestua. Mellom 2003 og 2005 ble det påbygd en etasje og det eksisterende bygget ble modernisert. Da ble alle rommene enerom utstyrt med egen do og dusj. Det ble også installert moderne brannvarslingsanlegg. Kjøkkenet tok over all matproduksjon for kommunens institusjoner og vaskeriet ble nedlagt. Vaskeritjenestene ble da overtatt av Ytre Namdal Vekst.

 

Stor avdeling

I dag er Rørvik Sykestue en moderne sykehjem med til sammen 42 sengeplasser. Blant disse er det åtte plasser på demensavdelingen Vestbo. Resten er fordelt mellom korttidsopphold, langtidsopphold og øyeblikkelig hjelp fordelt over to etasjer.

Kjøkkenet er som nevnt også en del av tjenesten. Rørvik sykestue har også en dialyseavdeling. Hit kommer dialysepasienter fra hele Ytre Namdal og Bindal til behandling.

Klikk for stort bildeSentralkjøkkenet er også en del av Rørvik sykestue. Her lages blant annet 120 middagsmåltid per dag. Totalt består bemanningen av 43,5 årsverk. Dette omfatter både helsepersonell, kjøkkenansatte og sekretærtjenester. Når det gjelder helsepersonell så forteller avdelingsleder Tove Severeide at rundt halvparten av disse er sykepleiere og den andre halvparten er helsefagarbeidere.

 

Nattsamarbeid

Etter samhandlingsreformen så har kommunalhelsetjenesten fått overført en del nye oppgaver. Tove Severeide sier at for deres del så har de også før reformens tid drevet med avansert behandling av pasienter. Blant annet med å gi intravenøs behandling.

Det som er forholdsvis nytt for de ansatte på Sykestua er at de har fått et tettere samarbeid med hjemmetjenesten. Hjemmetjenesten har fått nye baselokaler på Sykestua, og det har gjort at på natt så er det samarbeid om nattevaktene i de to enhetene. Både Sykestua og Hjemmetjenesten har to nattevakter hver. Begge har en sykepleier og en hjelpepleier på vakt. Dette gjør at det nå er fire tilgjengelige pleiere på natta, og det har vært en forbedring. Noen få ansatte jobber også både for Sykestua og for Hjemmetjenesten.

 

Ulike pasienter

Tove Severeide forteller at målet for Rørvik sykestue er å bidra til at den enkelte pasient får en meningsfylt og aktiv tilværelse i fellesskap med andre.

- Vi satser på å skape et aktivt behandlingsmiljø og at beboerne får en smertefri og trygg opplevelse, sier Severeide.

Det er i dag mennesker i alle aldre som bor på sykestua i kortere eller lengre perioder. Blant oppgavene er alt fra å behandle pasienter som er utskrevet fra sykehus og rehabilitering til tung og komplisert pleie over lang tid. Såkalt terminal pleie i livets siste fase er også en viktig oppgave for Sykestuas ansatte.

 

Nytt helsehus

Nå pågår en ny utvidelse av bygget der sykestua er plassert. Med unntak av at dialyseavdelingen skal inn i nybygget vil ikke Sykestua utvides som følge av det nye helsehuset, men naboene på legekontor og helsestasjon får mer plass og det blir nye kontorer til blant annet barnevern, samt at nybygget gir nye omsorgsboliger. Men nybygget viser at det som Rørvik sanitetsforening startet opp for 80 år siden fortsetter å vokse og blir et viktig bidrag til folkehelsen i Nærøysund kommune.Klikk for stort bildeDet nye helsehuset i Rørvik vil bli bygd sammen med Rørvik sykestue som en del av satsingen "Helse for framtida". Hit skal dialyseavdelingen som er en del av sykestua inn når bygget er ferdig til våren.