Austafjord – ytterst i vest

Klikk for stort bildeAustefjord oppvekstsenter har rundt femti elever fra 1. til 10. klasse. Elevene starter dagen med en gåtur rundt i nærområdet.

Austafjord oppvekstsenter blir den vestligste enheten i Nærøysund kommune. Oppvekstsenteret har rundt 70 barn fra barnehagen til ungdomsskolen.

 

Austafjord er det eneste oppvekstsenteret i dagens Vikna kommune. Det er derimot ikke sikkert at det vil forbli et Klikk for stort bilde oppvekstsenter i framtiden. Det skal bygges nytt barnehagebygg og da kan barnehagen og skolen bli hver sin enhet.

 

 

Klikk for stort bildeLeder for barnehagen Elin Johansen viste denne uken prosjektleder Hege Sørli hvor den nye barnehagen er tenkt plassert. Den skal være på den andre siden av riksveien i forhold til dagens skolebygning.

Jevnt barnetall i barnehagen

Fram til det nye barnehagebygget er ferdig på den andre siden av riksvegen så er dette altså et oppvekstsenter. 19 av barna går i barnehagedelen av oppvekstsenteret. De holder i dag til i to forskjellige bygg. For sju år siden så økte antallet barn i barnehagen fra 12 til 22 på kort tid. Da ble den gamle rektorboligen som ble brukt som Klikk for stort bildeDen gamle rektorboligen huser i dag småbarnsavdelignen ved Austafjord oppvekstsenter. barnehage for liten. Løsningen ble at de eldste barna flyttet inn i det som ble bygd som SFO og småskolerom i selve skolebygget, mens småbarnsavdelingen ble igjen i den gamle barnehagen. Denne avdelingen teller nå fem barn, mens resten går på storbarnsbarnehagen.

Antallet barn har holdt seg rimelig stabilt, selv om det har vært opp mot tretti barn i barnehagen.  

Klikk for stort bildeDe eldste barnehagebarna holder til i selve skolebygget. Det er det tidligere SFO-rommet og småskolerommet som nå er barnehage.

 

 

 

 

 

 

 

Seksdelt skole

Austafjord er per i dag en seksdelt barne- og ungdomsskole. Førsteklassingene og andreklassingene går hver for seg i egne klasser, mens på de øvrige nivåene går to og to klassetrinn sammen.

Andre klasse har flest elever med ti barn, niende er minst med én elev på trinnet. Totalt går det rundt femti elever på barne- og ungdomsskolen.Klikk for stort bildeAndre klasse er det største trinnet ved Austafjord skole.

Skolen har sju lærerstillinger, samt to renholdere og en assistent. Stillingen som rektor er utlyst og de ansatte er spent på hvem som skal ha denne oppgaven fra høsten. For tiden er Paul Woxeng Sollid konstituert som rektor.

 

Bygd i etapper

Dagens skole på Austafjord er bygd i flere etapper. Den eldste delen av bygget ble reist tidlig på 1970-tallet. Første påbygging skjedde på 80-tallet og i 1997 så ble det påbygd det som i dag er personalfløy. Det er ikke å komme bort fra at bygget bærer preg av varierende vedlikehold. Noe er pusset opp de senere årene. Blant annet med nytt skolekjøkken og noe maling på veggene. Mens andre deler har vært uforandret siden 1970-tallet. Utvendig fikk skolen en oppgradering for noen år siden da foreldene og folk i bygda stilte opp og malte deler av bygget.

Klikk for stort bildeSkolen er bygd i etapper. Bygget til venstre er fra 80-tallet. Det en ser helt til høyre er bygd på 90-tallet, mens bygget i bakgrunnen er den eldste delen fra tidlig 70-tall. Blåfargen fikk skolen etter innsats fra foreldre og naboer for noen år tilbake

Selv om antallet elever er halvert siden toppårene ved skolen så er hele bygget i bruk og det kan være utfordring med plass. Blant annet må SFO-tilbudet være på tekstilrommet og det tilstøtende klasserommet på grunn av at barnehagen flyttet inn i det som ble anlagt som SFO-lokaler.

 

 

Mye brukt bygg

Austafjord skole er et viktig bygg i kretsen. Skolekretsen strekker seg fra området rundt Drag på Mellom-Vikna og helt ut til Borgan. Skolen brukes også til forsamlingslokale for innbyggerne i nærheten. Basarer, møter og lignende legges gjerne til skolen. I underetasjen er det også et kombinert skole- og offentlig bibliotek. Biblioteket har et godt utvalg av bøker.

Klikk for stort bildeAustafjord har et kombinert skole- og folkebibliotek som brukes både av elevne og av folk ellers i bygda. Paul Woxeng Sollid er for tiden konstituert rektor ved Austafjord oppvekstsenter.