Barnehagen er størst

Klikk for stort bildeHer er de eldste elevene ved Gravvik skole, sammen med lærer Judit Skorstad og Rektor Anne Lise Aunet. Judit har også instrumentopplæring for enkelte av Gravvik-elevene gjennom Nærøy kulturskole.

 

Skolen ved Gravvik oppvekstsenter er den nest minste i Nærøy, og har for tiden sitt laveste elevtall noensinne. Men god ettervekst med barn i barnehagen gjør at det om et par år vil bli økning i elevtallet igjen.


 

Ved Gravvik oppvekstsenter så er det for tiden ti elever på skolen, mens det er hele tolv barn i barnehagen. Det gjør at det er barnehagen som er den største avdelingen for tiden.Klikk for stort bilde

- Vi vil være 10 elever på barneskolen også neste år, men i 2020 så begynner det seks barn i første klasse og da er vi 14 elever igjen, forteller rektor Anne Lise Aunet. Da hun begynte som lærer ved Gravvik skole på midten av 1980-tallet så var det 54 elever ved skolen. Siden har elevmassen gått mye ned. Gravvik skole er i dag i utgangspunktet en udelt skole, der elevene har en del felles undervisning. I noen fag blir de likevel delt. I inneværende skoleår er det ingen andreklassinger, for Klikk for stort bildeGymsalen brukes av både elevene på skolen og barnehagebarna. Barnehagen teller for tiden flere barn enn skolen. øvrig er det mellom en og tre elever på hvert trinn.

 

 

 

 

 

 

 

Venter flere i barnehagen

På skolen er det totalt fire ansatte, fordelt på litt over to lærerstillinger og en stilling som assistent. Også i barnehagen jobber det fire personer, blant disse er det en lærling.Klikk for stort bildeDet nærmer seg fullt i treet som viser bilde av alle barna i barnehagen. Den dagen vi var innom var det 12. barnet på plass og i løpet av våren er det ventet ytterligere to barn i barnehagen.

Barnehagen holder til i den gamle lærerboligen rett ved skolen. I tillegg til de tolv som går i barnehagen nå så ventes det ytterligere et par barn til i løpet av våren. Da nærmer det seg fullt i barnehagelokalene.

 

 

 

 

Treningsrom

Da er det bedre plass i skolebygget. I bygget som ble reist i 1962 så er det tre klasserom på rekke og rad. I tillegg er det klasserom, skolekjøkken og gymsal i den andre fløya. Av de tre klasserommene så brukes ett som et kombinasjonsbibliotek for skolen og grenda, ett er fortsatt i bruk som klasserom, mens det siste leies ut til Gråmarka Idrettslag og brukes som treningsrom for folk i nærområdet. Dette er et godt brukt tilbud og gjør at skolen også blir brukt på kveldstid.Klikk for stort bildeEt av klasserommene ved Gravvik skole brukes for tiden som treningsrom i regi av Gråmarka idrettslag.

For øvrig så er skolekjøkkenet forholdsvis nyoppusset og det er også lærerrommet. Der har de ansatte selv tatt grep for å male og oppgradere sitt pauserom. Lærerne har for øvrig et romslig arbeidsrom hvor de kan gjøre sitt daglige virke.

 

 

 

 

Klikk for stort bildeSkolekjøkkenet er forholdsvis nyoppusset ved Gravvik oppvekstsenter.