Barnehagen har vokst ut av bygget

Klikk for stort bildeDet er for tiden rundt 100 barn i Kolvereid barnehage. Det er mye mer enn hva barnehagen ble bygd for i sin tid. Snart vil barn og ansatte i barnehagen få større plass å boltre seg på. Her er det samlingsstund i avdelingen Granstubben.

Da Kolvereid barnehage ble åpnet i 2002 så var det en fireavdelings moderne barnehage. Nå 17 år senere er kapasiteten sprengt og barn og ansatte gleder seg til at det nå skal bygges en ny barnehagebygning rett ved den gamle som vil lette hverdagen og gi litt mer plass.

Kolvereid fikk sitt første barnehagebygg spesielt laget for formålet i 2002. Når en bygde en fireavdelings moderne barnehage på Langmyra så regnet en med at en skulle ha en barnehage for framtiden, og det hadde man lenge. I perioder så var det til og med nødvendig å stenge enkeltavdelinger noen dager i uken på grunn av lavt barnetall.Klikk for stort bilde De senere årene har det derimot vært en enorm vekst i antallet barn i barnehagen.  Nå er det vel 100 barn fordelt på til sammen ni avdelinger. Det er lenge siden barnehagebygget var for lite og de tidligere fellesarealene midt i bygget er gjort om til småbarnsavdelinger. I tillegg ble det i 2015 satt opp en brakkerigg for å gi enda en avdeling og i 2017 ble to kommunale leiligheter rett ved barnehagen omgjort til barnehageavdelinger for å få plass til alle barna.

 

Aktive barn

Etter flere år med trangboddhet og midlertidige løsninger så er det nå vedtatt at det skal bygges et nytt bygg med tre avdelinger, slik Kolvereid barnehage i framtiden får sju avdelinger. Styrer Siv Øren forteller at det vil gi god plass for 100 barnehagebarn totalt i barnehagen, altså samme antall som i dag. Lokalene vil derimot være mer egnet enn de midlertidige løsningene de har levd med de senere årene. Klikk for stort bildeDe ansatte i barnehagen er opptatt av å gjøre barnehagedagen best mulig for barna. Siv Heidi Gjeseth har fra i år innført strikkede bursdagskroner som erstatning for pappkrone på sin avdeling.

- Gleden var stor da det ble kjent at det skulle bygges en ny barnehage, sier Øren, som har 35 voksne kolleger i barnehagen som passer på de rundt hundre barna. Kolvereid som har høyt fokus på at barna skal ha en god dag. Viktige satsingsområder for barnehagen er god språkforståelse og at alle barna skal ha minst en venn å forholde seg til. Plassering rett ved Kolvereidmarka gir god mulighet til å komme seg ut på tur.

- Vi er glade i å gå på tur, og på barneskolen er de glad for at vi sender barn til dem som er vant med å være mye og som kan kle på seg selv, sier Siv Øren.

 

Snart byggestart

Byggingen av den nye barnehagefløyen starter om ikke lenge. Nybygget skal stå på dagens parkeringsplass, vendt mot det eksisterende bygget. Plassen rundt der brakkeriggen nå står blir ny parkeringsplass. Dette medfører også at de to leilighetene som i dag brukes til barnehage igjen kan leies ut på normal måte. Dette er en del av finansieringen til nybygget.

Nybygget vil bli på rundt 320 kvadratmeter. Barnehagen har allerede i dag et godt uteområde, så det vil forbli som i dag også etter at den nye fløyen er ferdig.

Klikk for stort bildeDe siste årene har Kolvereid barnehage både tatt i bruk en brakkerigg og to leiligheter for å få plass til alle barna. Nå ser styrer Siv Øren fram mot at det skal bygges nytt bygg med plass til tre avdelinger.