Besøkende fra Kina lærte om lokalt havbruk

Klikk for stort bildeDelegasjonen fra myndighetene i Fujian-provinsen ble mottatt av ordfører Amund Hellesø, samt Andrea Nogva fra InnovArena da de ankom Rørvik mandag formiddag. Deretter gikk turen til flere lokale aktører innen havbruksnæringen.   

Ordfører Amund Hellesø tok mandag formiddag imot en delegasjon fra den kinesiske provinsen Fujian. Dette er en av Kinas største havbruksområder, og kineserne ønsket å lære om hvordan norske kommuner jobber når det kommer til arealbruk i og rundt havområdene.

 

Representanter fra myndighetene i Fujian-provinsen besøkte mandag 11. november Nærøysund som en del av deres reise til Norge for å lære mer om hvordan norsk havbruk og arealbruken rundt dette fungerer.

Første stopp på turen var hos Nærøysund kommune hvor ordfører Amund Hellesø tok imot dem. Han fortalte om kommunen, og om hvordan lokalt næringsliv og kommunen samarbeider i forbindelse med næringsutvikling.

Fujian er det nest største havbruksområdet i Kina. Provinsen som ligger sørøst i Kina, rett ved Taiwan, produserer store mengder sjømat. På grunn av vekst og utvikling innen dette feltet så ønsket gjestene fra Kina å lære mer om hvordan arealbruk forvaltes i Norge. Amund Hellesø fortalte dem blant annet om arbeidet med en felles kystsoneplan for Trøndelag som nå er under utarbeidelse. De fikk også lære litt om forholdet mellom statlige, fylkeskommunale og kommunale forvaltningsnivåer innen havbruket.

Kineserne var fornøyd med informasjonen og presentasjonen de fikk, og ordfører Hellesø synes det er bra at nordmenn og kinesere kan lære av hverandre. Havbruksnæringen i Fujian har spesialisert seg på rundt ti ulike arter, både innen skjell, fisk og alger. Hellesø tror at et samarbeid med kineserne kan være en fordel også for lokalt næringsliv. Det har vært ønskelig med å se på muligheter når det kommer til oppdrett av nye arter. På dette området kunne ytternamdalingene ha lært av aktører i Fujian. Ordføreren håper derfor at dette besøket kan bli fulgt opp videre senere.

I tillegg til å besøke kommunen var de fire representantene fra Fujian provinsen og deres tolk også på besøk til flere aktører innen havbruksnæringen i Nærøysund. Blant annet hadde de en tur innom slakteriet til Salmosea, de fikk lære om Aquatraz-merden hos Midt-Norsk Havbruk og de var innom Sterling White Halibuts klekkeri ved Ryumsjøen.

 

Klikk for stort bildeOrdfører Amund Hellesø svarte på de spørsmålene som kineserne hadde om forvaltning av havrommet i forbindelse med havbruk og fiskeri.