Brukermøte for idrettshallen.

Ny idrettshall i Rørvik – åpent møte for gjennomgang av planer for det nye idrettsanlegget

4.September, 16.30 – 17.45 på Samfunnshuset i Rørvik, kantina i 1. etg.

 

Vikna kommune inviterer alle interesserte og brukere til en gjennomgang av prosjektet før det skal ut på anbud primo oktober.

 

Prosjektets arkitekter og prosjektleder vil i møtet presentere prosjektet og de planer som foreligger per 4.september.

Agenda:

  • Prosjektleder innleder seansen, kort status i forprosjektet og tidsperspektiv.
  • Arkitekt og landskapsarkitekt presenterer bygget, planløsninger og utomhusanlegget.
  • Åpent for spørsmål fra salen.

Prosjektet ferdigstiller nå forprosjektet for politisk behandling. Viktig at idretten, brukere og andre møter opp for å ha muligheten for å kunne ytre ønsker før vi går over i neste fase med detaljprosjektering sammen med entreprenør.

 

På vegne av Vikna kommune ønsker jeg alle vel møtt!

 

Espen Storstad

Prosjektleder

Talde Prosjektstyring AS