De var de første som ble slått sammen til Nærøysund

Klikk for stort bildeRektor Tor Arve Larsen leder til sammen 120 elever og rundt 20 ansatte på Nærøysundet skole.

 

Den pågående kommunesammenslåingen er ikke første gang flere enheter er slått sammen og blitt døpt til Nærøysund. Allerede i 2005 oppsto Nærøysundet skole som resultat av sammenslåing av tre skolekretser. Nå får en satse på at nye Nærøysund kommune blir like vellykket som etableringen av skolen.

 

Det har til høsten gått fjorten år siden Nærøysundet skole ble etablert i dagens utgave. Da ble de kommunale skolene på Værum og Fikkan lagt ned og elevene ble samlokalisert på det som fram til da het Ottersøy skole. På Værum ble det Klikk for stort bilde opprettholdt en privatskole i noen år, men den ble lagt ned i 2013.

 

Fant fort sin form

Selv om det var en del uro rundt denne skolesammenslåingen så ble det fort slått fast at det var et riktig grep å slå sammen skolene. Allerede etter et halvår kunne lokalavisa Ytringen vise til oppslag om at sammenslåingen hadde gått knirkefritt og at elevene da trivdes godt på den fulldelte skolen midt i Ottersøy sentrum.

Også i dag så signaliserer både lærere og elever at de trives godt på skolen sin.

 

Bygd i tre etapper

Nærøysundet skole ble altså bygd som Ottersøy skole. Det var tidlig på 1960-tallet. Allerede året før opprettelsen av Nærøysundet skole, altså i 2004 så ble det første tilbygget gjort på skolen. Skolebygget ble derimot fort for liten igjen etter sammenslåingen og den tredje utvidelsen kom i 2009.Klikk for stort bildeNærøysundet skole er bygd i tre etapper. Her vises den eldste og nest nyeste delen.

Skolen er i dag den eneste fulldelte skolen i Nærøy med unntak av Kolvereid skole. Etter sammenslåingen så blir Nærøysundet skole den tredje største skolen i den nye kommunen.

- Vi har veldig varierende størrelse på de ulike årstrinnene, fra ni elever i femte klasse til 24 elever i både første og fjerde klasse, sier rektor Tor Arve Larsen. Det er ulik størrelse på klasserommene ved skolen, og det gjør at det ikke er faste deler av bygget som brukes til ulike klassetrinn. I stedet plasseres klassene der det er mest praktisk i forhold til elevmengden.

 

Venter mer vekst

Totalt er det 120 elever ved skolen. Det er derimot ventet en stor vekst i skolekretsen til Nærøysundet skole. Prognosene viser at det vil bli 145 elever i kretsen i skoleåret 2021/2022.

Nærøysundet skole har en vidstrakt skolekrets som strekker seg fra Marøya i vest til nesten Strand i sørøst og forbi Måneset i nordøst. Det betyr at de aller fleste av elevene kommer til skolen med buss.

Klikk for stort bildeNærøysund skole har varierende antall elever på hvert trinn, og venter videre vekst i skolekretsen i årene framover. - Hver morgen kommer det tre storbusser og en minibuss med nitti av elevene. Det betyr at det er bare tretti av elevene som kommer gående til skolen, sier rektor Larsen.

 

Populær skole

Nærøysundet skole har godt omdømme, og Tor Arve Larsen sier at han har fått mange henvendelser fra lærere som ønsker å jobbe der. Han har derimot en god og stabil lærerstab, så Larsen må skuffe de som tar kontakt. Skolen har per i dag 14,2 lærerstillinger samt rektor, i tillegg er det fem assistenter i ulik stillingsstørrelse og en lærling.

Med unntak av gymsalen som er utdatert er lokalene forholdsvis moderne på grunn av utbyggingene i 2004 og 2009. Det er derimot ikke mye ekstra plass på skolen og skolekjøkkenet må alternere som SFO-rom. Rundt tretti av elevene går på SFO.

Nærøysundet skole har også sitt eget drivhus hvor de dyrker ulike vekster. Hver sommer får elevene med seg en plante hjem. Skolen er også opptatt av at elevene skal få nok næring og det er to spisepauser i løpet av dagen. Først en i 10-tiden og så igjen klokken 12.00

Klikk for stort bildeNærøysund skole har blitt pusset opp i forbindelse med utbyggingene på 2000-tallet, men fortsatt er det trangt på skolen og skolekjøkkenet brukes også som SFO-lokale.