Delte av overskuddet med hele skolen    

Klikk for stort bildeAlle de seksti elevene i niende klasse ved Rørvik skole stilte seg bak at deler av overskuddet fra 17. mai-arrangementet i Rørvikhallen skulle gå til FAU. Einar Hansvik, Rune Morten Lien og Jan Magnus Horseng er godt fornøyd med gaven. 

  Det er en tradisjon at det er foreldre og elever i åttende klasse ved Rørvik skole arrangerer den årlige 17. mai-feiringen i Rørvikhallen. Årets arrangører har bestemt å dele litt av overskuddet med FAU ved skolen slik at dette kan komme alle elevene til gode.

  

 17. mai-arrangementet i Rørvikhallen har en lang tradisjon og mange fra Rørvik og omegn avslutter feiringen av nasjonaldagen der. Det har vært vanlig at foreldre og lærere på åttende trinn har stått for arrangementet i hallen. Overskuddet har gått til klassetur for elvene. Det har fra FAU (foreldrerådets arbeidsutvalg) lenge vært et ønske om at noe av overskuddet kunne gå til andre formål ved skolen. Det ønsket har årets arrangører oppfylt. Alle de seksti elevene som nå går i niende klasse var enig om at 20 000 kroner fra overskuddet skal gå til FAU, som igjen kan bruke det på gode formål for alle elevene.

– 20 000 kroner er 300 kroner per elev på trinnet. Vi kan fortsatt få til en god skoletur og nå kan alle nyte godt av noe av overskuddet, sier foreldrekontakt for niende trinn Bodil Davidsen, som legger til at dette er aller første gang overskuddet deles, og hun synes det godt kan bli en tradisjon.

Leder i FAU ved Rørvik skole, Rune Morten Lien er veldig glad for at de får en del av overskuddet og kan bruke dette på tiltak for elevene.

– Vi har allerede bestilt et nytt toastjern som skal plasseres på ungdomsskolen. Der er det behov for flere toastjern. Vi har også spurt elevrådet, SFO og alle klassetrinnene hva de kunne tenke seg av utstyr, sier Rune Morten Lien, som også fortalte dette til niendeklassingene da han fredag mottok en sjekk som symbol på pengene til FAU. FAU vil i samarbeid med skolen avgjøre hva pengene kan brukes til. Det er en av oppgavene til FAU å skape gode tiltak for elevene. Og da kommer tilskuddet fra 17. mai-arrangementet godt med.

 

Klikk for stort bildeForeldrerepresentant Bodil Davidsen overrakte gaven fra niendeklassingene til FAU.