Dette er kommunevåpenfinalistene

De seks kommunevåpenfinalistene symboliserer flere ulike sider ved den nye kommunen. 

Du kan lese begrunnelsene under. 

Så kan du avgi stemme på din favoritt her:

http://naroysund.info/nytt-kommunevapen/stem-pa-kommunevapen.10477.aspx

1. Broa som binder oss sammen

Klikk for stort bilde

Broen som før skilte oss, knytter oss nå sammen til en kommune. Den går også over Nærøysundet, som kommunen er oppkalt etter. 

Forslaget har en rød bakgrunn, med en hvit bro. Dette trekker inn grunnfargen i Nærøys kommunevåpen. Denne kan også godt endres til en annen farge.

 

2. Bru og bølger

Klikk for stort bilde

 

Brua er et symbol som går igjen i mange av forslagene. Her gjengitt med bølger som er vanlig i kommunevåpen og andre våpenskjold.

Denne typen bru finner en to steder i Nærøysund kommune. Det er Foldabrua som fungerer som en portal inn til den nye kommunen østfra, samt Nærøysundbrua som går over sundet som har gitt den nye kommunen navn.

 

3. Njårds åre.

Klikk for stort bilde

Åren symboliserer den tilknytningen hele kommunen har til sjøen og fjordene. Robåten har vært viktig i alle generasjoner fram til nå. Åren har en retning tilsvarende retningen på Nærøysundet fra sørvest til nordøst. Den blå og grønne bakgrunnen symboliserer havet, fiskeri og havbruk, samt land og landbruk, som begge deler har vært og er viktig for regionen vår.

 

4. Brua og Nærøysundet

Klikk for stort bilde

Dette er en stilistisk og moderne framstilling av Nærøysundet og brua som går over den. Det er to viktige ferdselsårer for den nye kommunen. Svart farge er valgt som en ny farge for en ny kommune. Symbolet i midten åpner også for andre tolkninger.

 

5. Bølger i sjø og gress

Klikk for stort bilde

Dette er en enkel stilisering som knytter sammen sjøen og landet som er viktig for vår nye kommune. Bølgene viser sjøen og gress i ulike farger. Nærøysund kommune er en kommune der både sjøen og landbruket er viktige næringsveier.

 

6. Opp på brua

 

Klikk for stort bilde

Her er igjen brua stilisert i enkel form, denne gangen symbolisert med to piler som peker oppover. Fargene som brukes er hentet fra dagens to kommunevåpen der det røde symboliserer Nærøys nøkkroser, mens det blå kommer fra den dominerende fargen i Viknas kommunevåpen.

I likhet med forslag 2 så kan denne symbolisere begge de to hengebruene i Nærøysund kommune.