En god start på prosjektet

Klikk for stort bildeProsjektleder Hege Sørlie og resten av prosjektgruppa for nye Nærøysund kommune er godt i gang med arbeidet for å bygge en ny kommune. Hun håper alle ansatte i organisasjonen bruker jula til å koble av for å være klar til stor innsats det siste året fram mot sammenslåing.

 

Når vi nå går inn i jula 2018, så betyr dette også at vi bare har ett år igjen til at Nærøysund kommune er en realitet. Prosjektleder og kommende rådmann i Nærøysund Hege Sørlie har ved nyttår hatt sine tre første måneder i stillingen, og hun føler at på disse tre månedene så har en kommet et godt stykke på vei mot den nye kommunen.

- Jeg synes vi har fått gjort mye på tre måneder. Ledergruppa er på plass og vi har landet en organisasjonsplan. Vi har også en god framdriftsplan for første halvår neste år, sier Hege Sørlie. Hun tiltrådte stillingen som prosjektleder for nye Nærøysund kommune 1. oktober.

Arbeidet med å etablere Nærøysund kommune har kommet senere i gang enn andre kommuner som skal slås sammen fra 1. januar 2020. Dette skyldes blant annet at Stortinget reverserte det opprinnelige sammenslåingsvedtaket. Dette har en ikke kunnet gjort noe med. Prosjektlederen føler likevel på at Nærøysund ikke lenger ligger veldig langt bak de andre i løypa og at en har god forhåpning om å komme i mål innen den nye kommunen er en realitet ved inngangen til 2020.

- Vi har god kontakt med de andre sammenslåingskommunene og bruker vårt nettverk til å lære av andre som er i samme situasjon som oss, sier Hege Sørlie.

 

Nå begynner det store arbeidet

- Jeg tror vi kommer til å få en gradvis etablering av Nærøysund kommune på administrativt nivå. Det vil ikke skje brått den 1. januar 2020, sier Sørlie. Nå er kommunalsjefene for den nye kommunen på plass, og det samme er organisasjonskart og det snart skal opprettes arbeidsgrupper på de ulike fagfeltene. Dette vil være med på at dagens to kommuner vil smelte sammen i løpet av året som kommer.

Selv om mye er gjort i de tre siste månedene av 2018, så er Hege Sørlie klar på at det er nå det virkelig store arbeidet begynner med å bygge en ny og god kommune for ansatte og innbyggere. Sørlie synes det er godt samarbeid i ledergruppen, og er også takknemlig for godt samarbeid med de tillitsvalgte i prosessen.

 

Ut og treffe folk

Hege Sørlie ønsker god kontakt med de ansatte i den nye kommunen. Rett over nyttår så skal hun og kommunikasjonsrådgiver Morten Wengstad starte på en runde for å besøke alle de kommunale virksomhetene i det som skal bli Nærøysund kommune. Totalt er det rundt førti enheter i dagens kommuner. Det blir dermed en travel, men lærerik senvinter og vår for prosjektlederen.

I tillegg til at de ansatte og den kommende rådmannen skal bli bedre kjent så skal også resten av innbyggerne få besøk av Hege Sørlie.

- Vi jobber med en omfattende innbyggerinvolvering hvor vi i kommuneledelsen skal møte folket, forteller Sørlie. Hvordan dette skal gjøres er ikke avklart ennå, men også her vil arbeidet begynne tidlig i 2019.  Hun er opptatt av at det skal være god informasjon om sammenslåingen til ansatte og innbyggere. Hvordan framtiden i Nærøysund skal utformes er viktig for alle som jobber og bor her, derfor håper Hege på god involvering fra alle parter i året som kommer.

 

Ønsker god jul

Nå skal prosjektlederen bruke juledagene til å roe litt ned etter noen hektiske måneder, og hun oppfordrer alle medarbeiderne til å gjøre det samme og lade batteriene.

- Jeg vil benytte anledningen til å ønske alle en riktig god jul og håper at alle får en fin jula til å hygge seg med familie og venner, og så kan vi alle være klar til å møte nye utfordringer i året som kommer, avslutter Hege Sørlie.