Engasjerte elever utfordret Arbeidsutvalget

Klikk for stort bildeIngrid Melvold Govasli, Caroline Jensen og Elisabeth Røsseth fra Nærøy ungdomsskole stilte sammen med lærer Nina M. Møllevik på arbeidsutvalgmøtet på tirsdag. Deres appell til politikerne var å ha større fokus på miljøutfordringene i den nye kommunen.

Tre elever fra elevrådet ved Nærøy ungdomsskole stilte opp på tirsdagens møte i Arbeidsutvalget for Nærøysund kommune. Der utfordret de politikerne på å tenke på miljøet i det kommende arbeidet.

 

 

Miljøengasjementet som blant annet førte til en skolestreik i mars fortsetter hos ungdommen i Nærøysund. Da Arbeidsutvalget for den nye kommunen var samlet i Rørvik samfunnshus på tirsdag så kom ungdomsskoleelevene Ingrid Melvold Govasli, Caroline Jensen og Elisabeth Røsseth med noen viktige påminnelser til politikerne. Deres ønske var at den nye kommunen skal ha godt fokus på tiltak som gagner miljøet.

Jentene startet sitt innlegg med å ta fram klimaplanene som dagens to kommunen vedtok for perioden 2010-2020, som blant annet viste til at kommunene skulle kutte i sitt CO2-utstlipp. Politikere og administrasjon fikk spørsmål om dette har blitt gjort, og svaret var at det var det nok ikke. Snarere så har økt byggeaktivitet og annen virksomhet heller ført til at utslippet har økt i de to kommunene i løpet av denne perioden.

Ungdomsskoleelevene utfordret også politikerne for å jobbe for et bedre kollektivtilbud og innføre andre tiltak som kan få ned bruk av privatbiler.

Det ble også fremmet et sterkt ønske om å få ned bruken av plast i kommunen og bedre kildesortering. Elevene fortalte at de holder på å ta grep på ungdomsskolen med å få opp flere kildesorteringspunkt og en innsats for å få ned bruken av engangsbestikk.

Politikerne i arbeidsutvalget roste ungdommene for deres engasjement og lovte å ta med seg innspillet videre i arbeidet med den nye kommunen.