Er veldig klar for flytting

Klikk for stort bildeSykepleier Unni Øvereng og de øvrige ansatte på legekontoret har mye moderne og godt utstyr, men lokalene er for lengst utdatert. Om en måneds tid så flytter de med seg utstyret til det nye helsehuset.

Dagens legekontor i Rørvik er bygd på 1960-tallet, og det bærer kontorene preg av. Nå ser legene og de andre ansatte ved legekontoret fram til at de snart skal innta helt nye og moderne lokaler i det nye helsehuset.

 

Vikna kommunale legekontor – eller «dokterkontoret» som det heter på folkemunne har i over femti år hatt de samme lokalene. Nå har ryddingen kommet i gang, og i løpet av mai skal legekontoret flytte over i nye lokaler i det nye Klikk for stort bildehelsehuset som bygges vegg i vegg med dagens helsebygg. Det gamle legekontoret blir da helt historie og bygget jevnes med jorden for å gi plass til parkeringsplass.

 

Fulle lister

For både pasienter og ansatte så vil hverdagen bli en helt annen i nytt bygg. Hver dag er et tresifret antall pasienter innom legekontoret med små og store ærend. Det har ikke bygget vært dimensjonert for, noe som har ført til fullt venterom og en han vært nødt til å frakte alle pasienter gjennom dette venterommet. Det blir det en slutt på når legekontoret flytter i mai. Da blir det blant annet egen ambulanseinngang.Klikk for stort bildeDet nye helsehuset reiser seg rett ved det gamle. Dagens bygg skal rives så snart legekontoret og de andre enhetene har flyttet over i nybygget.

Helsehuset er også bygd for framtiden med at det er åtte legekontor, i dag er det seks kontor. Det er like mange som det er leger. I dag har Vikna fem legehjemler, samt en turnuslege. Det er ikke umulig det vil bli behov for å øke antallet leger i framtiden, per i dag er de fleste fastlegelistene i Vikna helt fulle.

 

Stabilt støtteapparat

I tillegg til fem leger og en turnuslege så har legekontoret to stillinger på laboratoriet og 1,8 stillinger som sekretær. Kommunelege Håvard Avelsgaard sier at det har vært en del utskiftinger på legefronten gjennom flere år. Nå har at par av de faste legene permisjon, slik at det fortsatt er noen vikarer inne i systemet. Samtidig så er Avelsgaard fornøyd med at når det gjelder laboratorieansatte og sekretærene så representer de stabilitet i legetjenesten og har jobbet der lenge.Klikk for stort bildeKommunelege Håvard Avelsgaard ser fram til å flytte over til et nytt og moderne legekontor.

 

Samarbeider også i dag

Når Nærøysund kommune blir en realitet så blir legetjenesten i kommunen underlagt samme ledelse, men det vil opprettholdes kontorer på både Kolvereid og Rørvik. Legene i de to kommunene har i mange år samarbeidet om blant annet legevakt på kveldstid. Etter planen vil dette gjennomføres som før ved sammenslåingen ved at det er oppmøte på enten Kolvereid eller Rørvik, alt etter hvor legen som har vakt er hjemmehørende.

Håvard Avelsgaard ser at det allerede i dag er en del likheter mellom hvordan legekontorene i de to kommunene som skal slå seg sammen jobber. Det må bare noen klare rutiner på hvordan legetjenesten i Nærøysund skal være.  

 

Klikk for stort bilde"Dokterkontoret" har ikke blitt betydelig oppgradert de siste femti årene. Nå blir det snart historie.