Fornøyd med sitt nye utgangspunkt

Klikk for stort bildeEn stor fordel med de nye lokalene er at det er en egen parkeringsgarasje rett utenfor lokalene til Hjemmetjenesten. Det gjør at tjenestebilene kan stå tørt og snøfritt.

I fjor tok Hjemmetjenesten i Vikna i bruk det gamle vaskerilokalet på Rørvik sykestue til sin base. Det ga godt utgangspunkt for arbeidet til de nesten 70 ansatte ved enheten. Samtidig markerte det steg én i prosjektet «Helse for framtida» i Vikna.  

 

 

Fram til i fjor så hadde Hjemmetjenesten i Vikna sin base ved Viknatunet. Det var forholdsvis trange lokaler, så da kom ideen om å samlokalisere Hjemmetjenesten med Sykestua både for å få bedre plass og for å kunne få flere Klikk for stort bilde synergieffekter. Dette er et ledd i Vikna kommunes satsing som kalles «Helse for framtida». Det nye helsehuset som bygges på sørsiden av samme bygningskompleks er også en del av dette. Her skal det blant annet bygges 17 nye omsorgsboliger. For Hjemmetjenesten er det en fordel å være nær disse. Samtidig så har det blitt et tettere samarbeid mellom Sykestua og Hjemmetjenesten. Dette gjelder blant annet på natten da Sykestua og Hjemmetjenesten har to ansatte på vakt hver. Når de er samlokalisert så kan de hjelpe hverandre ved behov. Begge enhetene har en sykepleier og en hjelpepleier på jobb hver natt.

 

Ny garasje

Leder for Hjemmetjenesten i Vikna, Anita Hansen sier at det var noe skepsis blant de ansatte da det ble vedtatt at de skulle flytte i de gamle vaskerilokalene.

Klikk for stort bildeDe tidligere vaskerilokalene ved Rørvik sykestue har blitt lyse og gode arbeidslokaler for de ansatte i hjemmetjenesten. - Det så ikke så bra ut her den gang. Det var mørkt og rommet var brukt som lager for forskjellig utstyr, men nå er alle fornøyd med hvordan vi har fått det, sier Hansen. Den nye basen er blitt både romslig, lys og trivelig. Her er det både fellesrom, lagerplass og kontorer.

En annen stor fordel med den nye basen er at det utenfor er bygd en parkeringsgarasje. Dermed kan alle enhetens biler stå tørt, samt snø og isfrie fram til de ansatte skal ut på oppdrag. Garasjen er bygd slik at det også er parkeringsplasser oppe på taket. Dette bygget er konstruert slik at det er mulig å bygge oppå dersom det i framtiden skal bli behov for utvidelse av Sykestua.

 

Stor avdeling

Fra denne nye basen så har de totalt 69 ansatte i Hjemmetjenesten et godt utgangspunkt for å nå hjem til de rundt 220 brukerne i kommunen.

De 69 ansatte er fordelt på rett i underkant av 43 årsverk.  Disse jobber i fem ulike tjenesteområder. Det er njemmesykepleien, Vikna bo- og servicesenter, nattpatruljen, hjemmehjelp og BPA (brukerstyrt personlig assistent). Av disse er hjemmesykepleien største område med vel 17 årsverk fordelt på 27 ansatte. De hjelper folk i alle aldre. Hjemmesykepleien har også ansvar for 65 trygghetsalarmer som er fordelt over hele Vikna. De ansatte i hjemmesykepleien er fordelt i to soner. Disse sonene er basert på geografien i kommunen, og hver sone har sin fagleder.

 

Flere bor hjemme

Den nest største enheten innen Hjemmetjenesten er Vikna bo- og servicesenter. Her jobber 20 ansatte fordelt på 19 boenheter. Bo- og servicesenteret er det eldste bofelleskapet i Vikna kommune. Ettersom det ikke holder moderne standard så ses det nå på om det skal fases ut når det bygges 17 nye omsorgsboliger i det nye helsehuset.

Vikna bo- og servicesenter er for øvrig samlokalisert med Viknatunet, som er en av de nyeste omsorgsboligene i Rørvik. Dette komplekset ble ferdig i 2003. Her er det rundt 25 leiligheter. Hjemmetjenesten tilbyr tjenester til både beboere i omsorgsboligene og de som bor i egne boliger andre steder i kommunen. De senere år er det blitt en trend at færre søker seg til omsorgsleiligheter og heller kjøper egne leiligheter i Rørvik.

 

Ulike arbeidsoppgaver

Hjemmetjenesten har mange ulike arbeidsoppgaver. Målet er at alle som ønsker det skal få bo- og leve hjemme så lenge de ønsker det og det er faglig forsvarlig. Hjemmetjenesten i Vikna har i dag ansatte med bred kompetanse hvor mange har videreutdanning innen ulike fagfelt. Hjemmetjenesten bidrar både med daglig tilrettelegging i hjemmet og ved akutt sykdom, samt terminal pleie dersom det er noen som ønsker å dø hjemme. De ønsker også å satse mer på hverdagsrehabilitering for å bidra til at brukerne kommer seg raskt etter sykdom og skader.

Enhetsleder Anita Hansen sier at avdelingens ansatte er ivrige etter å skaffe seg ny kunnskap og at det er grunnen til godt utdannede medarbeidere i tjenesten.

Klikk for stort bildeLeder for hjemmetjenesten i Vikna, Anita Hansen viste nylig prosjektleder Hege Sørlie og kommunalsjef for Helse og velferd i Nærøysund kommune Marit Pedersen rundt i Hjemmetjenestens lokaler. Vikna bo- og servicesenter er et bofellesskap som tjenesten har ansvar for.