Første samling for ny avdeling

Klikk for stort bildeRådgiver Ivar Kvalø (nåværende helse- og sosialsjef i Vikna), innkjøpsansvarlig Kenneth Haug, folkehelsekoordinator Anne-Lene Gregersen, kommunikasjonsrådgiver Morten Wengstad, strategi- og samfunnssjef Camilla Vågan, landbrukssjef i Vikna Anne Mette Haugan, skogbrukssjef Egil Solstad og landbrukssjef i Nærøy Torhild Libjå er sammen med Frode Setran de som foreløpig tilhører Strategi- og samfunn i Nærøysund kommune.

Strategi og samfunn blir en helt ny avdeling i Nærøysund kommune. Onsdag var de som foreløpig er plassert i denne avdelingen samlet for et oppstartmøte.

 

Strategi og samfunn blir en allsidig avdeling som i stor grad skal drive overordnet arbeid og bidra til tjenester både internt i kommuneorganisasjonen og ut mot innbyggerne. Her er det plassert oppgaver som overordnet planlegging og planstrategi, samfunnssikkerhet og beredskap, næring, landbruk, miljø, kommunikasjon, innkjøp og avtaler, prosjektarbeid, folkehelse og kultur.

Avdelingen skal ha tilhold på Kolvereid, og skal ledes av Camilla Vågan. Denne uken samlet strategi- og samfunnssjefen sine tropper for første gang. De som skal inn i denne staben er i dag plassert i ulike avdelinger innad i dagens kommuner. Det kan bli aktuelt med flere personer enn de som i dag er plassert i avdelingen.  Per i dag er det åtte ansatte som er tilknyttet avdelingen. Det kan også bli aktuelt at andre av dagens kommunalt ansatte som ikke er innplassert i en avdeling vil høre til Strategi og samfunn.

Strategi- og samfunnssjef Camilla Vågan har begynt å tenke struktur i avdelingen. I utgangspunktet er det tenkt en enhet for næring, samt en enhet for samfunn.

- Jeg har ikke tenkt å ha enhetsledere for disse lederne, ettersom vi har en liten stab. Det jeg ønsker er at vi skal jobbe i grupper etter enhetenes oppgaver, sier Camilla Vågan.