Gode innspill fra frivilligheten

Klikk for stort bildeDet var mange engasjerte representanter fra lag og foreninger som møtte opp på workshop i Rørvik samfunnshus på onsdag kveld.

Rundt 25 personer fra mange ulike lag og foreninger deltok da prosjektledelsen i Nærøysund kommune inviterte til workshop om kulturbygging i den nye kommunen. Det kom mange gode innspill både om hva den frivillige sektoren kan bidra med på dette området og hva lagene håper kommunen kan bidra med.

 

Prosjektledelsen i Nærøysund kommune ønsker å involvere lag og foreninger i kulturbyggingen rundt den nye kommunen. Det første møtet med foreningene var i slutten av april, da ble det blant annet presentert litt om den planlagte Nærøysundfestivalen og andre tiltak som er foreslått i forbindelse med kommunesammenslåingen. På dette møtet dukket det opp et ønske om at det skulle gjennomføres en workshop der lag og foreninger kunne komme med innspill til hva som kan være med på festivalen og ellers i kulturbyggingen for Nærøysund kommune.

 

«100 dager – 100 arrangement»

Nærøysundfestivalen er planlagt til september og har som mål å både markere at kommunesammenslåingen nærmer seg og gi muligheten til å vise allsidigheten i kultur-, idrett-, og øvrig foreningsliv i Nærøysund kommune. En av deltakerne på workshopen kom også opp med et slagord for festivalen «100 dager igjen – 100 arrangement – 100 000 besøkende». Dette er et ambisiøst mål, men når en ser på innspillene på mulige arrangement som ble fremmet på workshopen så kan det bli mange arrangement i løpet av festivalperioden. Den 22. september er det 100 dager igjen til sammenslåingen, og festivalen tar utgangspunkt i dette. Og deltar alle innbyggerne i Nærøysund på ti av arrangementene så vil  også målet med 100 000 besøkende oppfylles.

Fotballcup i Varøya og på Kolvereid, landeveisløp i Gravvik, konserter, demensaksjonen, Sopin-festivalen, friluftslivets uke, kulturminnedagene, husflidsdagen, sanitetens uke, brannverndagen og høsttakkefest i Valøya kapell er bare noen av arrangementene som er planlagt i september. I tillegg ble det spilt inn ønsker om mange andre arrangement, som revygalla, korps- og korsamling, turmarsj, sykkelløp og bli kjent turer ute i grendesamfunnene.

 

Bli kjent fond

Målet er altså å få til en felles markedsføring av det som skjer i Nærøysund i denne perioden. Det er opprettet et eget Bli kjent-fond med midler fra pengene som er satt av til kulturbygging i sammenslåingsprosessen. Dette fondet skal lag og foreninger samt institusjoner kunne søke på. Målet er at fondet skal bidra til tiltak som samler folk fra begge sider av dagens kommunegrenser.

Retningslinjer for fondet finner du her:

http://naroysund.info/nyheter/retningslinjer-for-bli-kjent-fond.11757.aspx

 Søknadsfristen er satt til 1. august.

De arrangementene som skal være en del av Nærøysundfestivalen må meldes inn innen 9. august.

 

Godt utgangspunkt

På workshopen så ble deltakerne også utfordret til å komme med innspill om andre kulturbyggingstiltak som involverer lag og foreninger, samt om hvilke forventninger de har til den nye kommunen.

- Jeg synes vi fikk et godt møte og nå skal vi jobbe videre med de innspillene vi fikk fra deltakerne. Dette både for å få til en best mulig Nærøysundfestival og godt samarbeid mellom kommunen og de frivillige lag og foreningene på veien videre, sier kommunikasjonsrådgiver Morten Wengstad, som ledet onsdagens workshop.