Godkjente valglister

 

Fristen for innlevering av listeforslag til høstens kommunestyrevalg var 1.april. Forslagene er godkjent av valgstyret. 

Her finner du hvilke partier som stiller valgliste ved kommunestyrevalget. Valglistene til fylkestingsvalget kunngjøres særskilt.

 

 

Følgende valglister er godkjent:

  • Arbeiderpartiet
  • Fremskrittspartiet
  • Høyre
  • Kristelig Folkeparti
  • Miljøpartiet De Grønne
  • Senterpartiet
  • SV - Sosialistisk Venstreparti
  • Venstre

 

Valglistene er lagt ut til gjennomsyn på følgende steder:

Servicekontorene og hjemmsidene i Nærøy og Vikna kommuner.

 

Iht. valglovens §-6-8 må klage med krav om endring av valgstyrets vedtak om å godkjenne eller forkaste er listeforslag fremsettes innen 7 dager etter offentliggjøring av de godkjente valglistene. klagen sendes valgstyret til idrettsvegen 1, 7970 Kolvereid eller postmottak@naroy.kommune.no