Godt i gang med omfattende koordineringsprosess

Klikk for stort bildeDet er bestemt at gårdsnumrene i Vikna endres som følge av kommunesammenslåingen. I Nærøy endres adressekoder der det er nødvendig. (Foto: Torger Ramfjord)

 

Kommunesammenslåingen medfører at noen av innbyggerne må skifte gateadresse, mange får nye gårdsnummer og både skolekretser og valgkretser må avgjøres. Sammen har medarbeidere fra dagens kommuner kommet godt i gang med å samordne dette arbeidet. 

 

En av de største utfordringene ved kommunesammenslåing er samordning på eiendomsinformasjon, adresser og kretser av forskjellig slag. I en kommune kan det ikke være to veier som har samme navn, og det kan heller ikke være likt gårdsnummer på to forskjellige eiendommer. Det er i tillegg mange andre områder det må ryddes opp i før kommunene slås sammen. Teknisk etat i Vikna og Drifts- og utviklingsavdelingen i Nærøy kommune har kommet godt i gang med arbeidet som må  gjøres.

 

Nye veinavn

Det som kanskje folk flest vil merke er endring i gateadresser og gårdsnummer. Det er i dag åtte veinavn som er lik i Nærøy og Vikna og som må endres. Det er bestemt at fire veier i hver av de to kommunene skal få nye navn. I Vikna skal Idrettsveien, Skjaanesveien, Åsvegen og Kråkøya endre navn. I Nærøy så er det Nyvegen, Stormyrvegen, Stubbvegen og Sjøvegen som må skifte navn. Kriteriene som er lagt til grunn er blant annet antall berørte husstander.

Innen mai 2019 så skal forslag til nye navn legges fram. De som blir berørt av endringen vil få mulighet til å komme med uttalelse før selve navneendringen gjennomføres.

 

Endring i gårdsnummer

Når det gjelder gårdsnummer så er det bestemt at Vikna må endre sin gårdsnummerserie. Forslaget her er at alle gårdsnummer i Vikna får et tillegg på 200, bortsett fra veggrunn. Dette er derimot ikke helt avklart fordi en venter på avklaring om hva som skjer med Gutvik og om dette området blir en del av Nærøysund kommune.

Samtidig så er det tretti like adressekoder i de to kommunene. Det viser en oversikt fra kartverket. Her er man enig om at Nærøy endrer sine koder ettersom Vikna endrer gårdsnumrene.

 

Felles gebyrregulativ

Det er også flere andre punkter der kartverket sier at kommuner som skal slå seg sammen må samordne seg. Dette gjelder blant annet valgkretser og skolekretser. Her er det ingen endringer i selve kretsene, men det blir gjort endringer i nummereringen også her. Vikna har to skolekretser og to valgkretser, mens Nærøy har mange flere. Det er derfor bestemt at Vikna endrer nummer på sine kretser. Når det gjelder valgkretsene så har Vikna allerede gitt sine to kretser nye nummer.

Kommunene jobber også med et felles gebyrregulativ for Nærøysund kommune. Her har en allerede gjennomgått alle gebyrer og forslag til felles gebyrregulativ på dette området. Dette blir behandlet i kommunestyrene i desember.Klikk for stort bildeIdrettsvegen finnes som gatenavn både i Nærøy og Vikna. Det gjør også sju andre navn. Det er bestemt at hver kommune skal ender fire navn. Kommunehuset i Nærøy er blant de som får beholde adressen. (Foto: Morten Wengstad)