Har det topp i Tårnet

Klikk for stort bildeBåde voksne og barn trives godt i Tårnet barnehage i Rørvik.

 

 

- Jeg bruker å si at det å jobbe i barnehage er den lykkeligste jobben i verden. Det gir mye å se all gleden hos barn og foreldre, sier styrer i Tårnet barnehage Lise Laugen. Her trives både voksne og barn.

 

Tårnet barnehage er den eneste kommunale barnehagen i Rørvik og samtidig den største barnehagen i Vikna. Her er seksti barn samlet sammen med de ansatte som totalt teller mellom femten og tjue personer. De aller fleste av barna Klikk for stort bilde har fulltidsplass i barnehagen som ble etablert i 1996. I 2014 ble barnehagen utvidet fra to til tre baser. Da ble Tårnet slått sammen med tidligere Rørvik barnehage som ble lagt ned samtidig. Da ble all kommunal barnehagevirksomhet i Rørvik samlet på området rett ved småskolen på Rørvik.

 

Alle kjenner alle

Tårnet barnehage er altså en basebarnehage, som har tre baser. På basene går barna oppdelt etter alder. Barnehagen er bygd slik at det er tre innganger. Disse går inn i hver sin base.

- I midten har vi et fellesrom. Her samles vi på morgenen og på ettermiddagene, og på den måten så kan vi ha færre folk på jobb på disse tidspunktene. Dette bruker vi også når vi har foreldremøter, sier styrer Lise Laugen. Hun forteller at blant annet på grunn av dette så kjenner alle de voksne i barnehagen også alle barna, uansett hvilken base de egentlig hører til på. Det at de kan samle ungene på morgenen og ettermiddagen gjør også at barnehagen kan være fleksibel og tilpasse tiden de mottar unger.Klikk for stort bildeStyrer Lise Laugen viser fram fellesrommet i midten av barnehagen. Her samles barn fra alle basene om morgenen og ettermiddagen, og det bidrar til at alle blir bedre kjent.

- Det er noen foreldre som ønsker å kunne levere barna klokka kvart på sju, når de skal på jobb til klokka sju. Da prøver vi å legge til rette for det, sier Lise Laugen.

 

God kompetanse

Barnehagestyreren er godt fornøyd med sine ansatte, som i stor grad besitter mye kompetanse og erfaring. Tårnet barnehage har for tiden seks pedagoger, samt at mange av assistentene også er godt utdannet. Flere har tatt kurs og etterutdanning for å styrke sin kompetanse.

Lise Laugen er også veldig fornøyd med ordningen som Vikna kommune har med pedagogisk veileder. Kitt Sagmo, som har denne stillingen kommer til barnehagen med jevne mellom. Hun gir tilbakemeldinger på hva som kan endres. Laugen forteller at de lærer mye av at det kommer noen utenfra som ser på rutinene og gir forslag til hvordan de kan forbedres.

 

Kommunens flotteste personalrom

Utvidelsen av barnehagen for rundt fem år siden ga en godt egnet barnehage for både barn og voksne. Den nye delen ble bygget sammen med den gamle. I nydelen holder småbarnsavdelingen til. Her er det også blitt et nytt og romslig kjøkken, samt møterom for de ansatte og kontor for styreren. Før utbyggingen hadde Lise Laugen sitt kontor oppe i en del av tårnet som har gitt barnehagen navn. Da hun flyttet ned så ble personalrommet som lå ved siden av utvidet og fyller nå hele tårnet.

- Vi har nok kommunens flotteste personalrom, sier Lise Laugen.Klikk for stort bildeOppe i selve tårnet på barnehagen så er det personalrom. Styrer Lise Laugen kaller dette for kommunens flotteste personalrom.

Så mye tid på personalrommet blir det derimot ikke for de ansatte. De tilbringer det meste av tiden sammen med barna, enten inne på basene eller ute. Det legges opp til at barna er ute og inne på skift etter faste rutiner. Ute så har barna for øvrig et godt tilrettelagt lekeområde med mange trær og et lett kupert terreng hvor det er gode muligheter til å leke året rundt.

 

Klikk for stort bildeDet er fem år siden Vikna kommune samlet sin egen barnehagedrift i Rørvik ved Tårnet. De seksti barna i barnehagen har et godt uteområde å boltre seg på, samt gode forhold inne i barnehagen som har tre baser.