Har vært sammen lenge

Klikk for stort bildeBarnevernet i Ytre Namdal har vært samlet i mange år. Den største forandringen for dem i disse sammenslåingstider er at de snart skal inn i nye og mer egnede lokaler i det nye helsehuset på Rørvik. Fra venstre Gunn Karin Clausen, Lars Eirik Nordheim, Victoria Wahl, Heidi Aune, Kjersti Vean, Hildegunn Nygård og Marthe Engesvik er en del av staben i det lokale barnevernet.

For de ansatte i barnevernstjenesten så vil ikke kommunesammenslåingen endre mye på rutinene. Barnevernstjenesten i Ytre Namdal har jobbet tett sammen siden 1993, og helt siden 2005 har de vært en felles enhet.

 

Barnevernet har i dag sine lokaler i Rørvik samfunnshus. Her har tjenesten for hele Ytre Namdal vært samlet siden 2005. Sammenslåingen skjedde som følge av en politisk prosess der det ble jobbet med tettere samarbeid mellom Nærøy og Vikna på flere kommunale tjenesteområder. Felles barnevern ble det eneste reelle utfallet av denne Klikk for stort bilde prosessen som gikk for rundt 15 år siden. Det var den gang sterkt ønsket av de ansatte i tjenesten, og de er nå glad for å kunne ha en sterkere faglig enn det kommunene kunne ha alene.

Også før tjenesten ble helt sammenslått i 2005 så hadde barnevernet i Ytre Namdal tett samarbeid, med felles leder, men egne tjenester i hver kommune. Så samarbeidet har pågått i over 25 år.

 

Flytter snart

Selv om mye vil bli som før så venter en del nytt for de 13 ansatte i barnevernet. I løpet av våren skal de flytte ut av Rørvik samfunnshus og inn i nye og mer egnede lokaler i det nye helsehuset. Denne delen av Helsehuset er spesialtilpasset for barnevernet, med lydtette rom og bedre skjerming av de ansatte enn de har i dagens lokaler.

Det blir også nytt at fra kommunesammenslåingen så går barnevernet fra å være en del av dagens helse- og sosialavdelinger til å bli underlagt kommunalsjefen for Oppvekst og familie. Dette er valgt for å sikre at barnevernet kan få enda tettere forhold til skoler, barnehager, helsesøstre og andre som jobber tett med barns oppvekstvilkår.

Barnevernsleder Heidi Aune sier at det ikke er noen motforestillinger mot å bli en del av Oppvekst og familie.

- Jeg tror det blir veldig bra. Nå får vi bli en del av samme lederforum som rektorer og barnehagestyrere, og det tror jeg er veldig positivt, sier Heidi Aune.

 

Flere meldinger

Barnevernet teller i dag 12,5 stillinger. Tjenesten ble utvidet med to stillinger ved inngangen til dette året. 2018 var et veldig travelt år for barneverntjenesten, og økningen i staben har vært viktig. I løpet av året som har gått så fikk barnevernet i Nærøy og Vikna inn 120 meldinger. Noen meldinger kom på samme barn. De fleste meldingene blir undersøkt, og det har skapt et ekstra press på tjenesten.

For tiden er det 13 ansatte i tjenesten, mens den fjortende er på plass om ikke lenge. De ansatte er både barnevernspedagoger, sykepleiere, psykiatrisk sykepleiere, sosionomer og pedagoger.

 

 

Pilotprosjekt

Barnevernet i Ytre Namdal deltar for tiden i et pilotprosjekt fra BUFDIR hvor det gis mer rom for spesialisering blant de ansatte.  Nå er de ansatte delt opp i et undersøkelsesteam, et tiltaksteam og et innsatsteam.  Undersøkelsesteamet mottar meldingene og et tiltaksteam som følger opp sakene.

Barnevernet er nok en av de tøffeste og mest utfordrende enhetene i kommunen. Barnevernsleder Heidi Aune sier at det er en flott gjeng hun har med seg og at alle gir maksimal innsats for å gi en så god tjeneste som mulig. Det har vært et travelt år, og det er ikke lett å være à jour med de oppgavene en skulle ha gjort. Det har vært en hjelp at det har kommet  to nye stillinger til, men også inneværende år er travel for barnevernets ansatte.