Her reises det nye bibliotekbygget

Klikk for stort bildeFørste del av det nye skole- og bibliotekbygget på Kolvereid begynner nå å ta form. I denne delen skal biblioteket på Kolvereid holde til. Biblioteket vil ha inngang fra Sentrumsgata og det vil bli et lite torg på utsiden av bygget. Skoleelevene vil ha inngang fra motsatt side av bygget.

 

Om knapt et år så flytter Nærøy folkebibliotek inn i sine nye lokaler. Da blir de samlokalisert med skolene på Kolvereid. Den første delen av det nye bygget begynner nå å ta form, og det er i denne delen biblioteket skal holde til.

 

- Der kan du se at biblioteket reiser seg, sier biblioteksjef Gerd Torild Aune. Fra dagens biblioteklokaler på Kolvereid såKlikk for stort bilde kan hun og kollegene på biblioteket se bort på nybygget der de etter planen skal flytte inn i februar 2020. Den delen av skole- og bibliotekbygget som en nå begynner å se konturene av er der biblioteket skal inn. Skoledelen vil bli bygd rundt her.

 

Gir muligheter

I rundt 15 år så har biblioteket holdt til i det såkalte Kunnskapshuset i Sentrumsgata på Kolvereid. Her har de romslige lokaler med en samling på over 40 000 bøker. Det blir litt mindre plass i nybygget og boksamlingen reduseres til 20 000 Klikk for stort bildeBiblioteket har hatt tilhold i dagens lokaler siden 2004. De nye lokalene blir noe mindre, men fleksibel bruk av hele bygget åpner for nye muligheter for biblioteket. enheter. Men samtidig gir flyttingen flere andre muligheter. Et viktig moment er nærheten til skolen. Dagens barneskole og ungdomsskole på Kolvereid er inne i en sammenslåingsprosess og biblioteket skal sammen med kulturskolen samlokaliseres med skolen.

Biblioteket har er en lang tradisjon med å samarbeide med skolen, nå håper de at samarbeidet kan bli enda tettere med at elevene får biblioteket helt innpå seg i det daglige.

 

Flere besøkende på arrangement

Samtidig som biblioteket blir tettere på skolen så understreker biblioteksjef Gerd Torild Aune at viktigheten av at biblioteket skal forbli for hele befolkningen. Det er lagt opp slik at biblioteket og kulturskolen vil ha sin inngang fra siden som vender ut mot Sentrumsgata, skoleelevene vil ha sin inngang fra den andre siden.

En annen fordel med flyttingen vil bli at biblioteket vil få tilgang på en del av fellesrommene i det nye bygget. Det gir muligheter når biblioteket skal ha ulike arrangement. I likhet med andre bibliotek så opplever Nærøy folkebibliotek en nedgang i utlån. Oppslutningen rundt biblioteket er derimot på vei oppover. Dette skyldes økt satsing på arrangement for innbyggere i alle aldre. Alt fra foredrag og forfatterbesøk for et voksent publikum til egne opplegg for barnehagene har stått på bibliotekets agenda den siste tiden. De ansatte håper å få fortsette med dette også i nye lokaler.

 

Samarbeider med Vikna

Nærøy folkebibliotek er opptatt av at biblioteket er så mye mer enn en samling med bøker. I over 20 år har biblioteket hatt en månedlig utstillerstafett hvor folk i nærområdet har fått ha en egen utstilling. Det er dessverre noe de må avvikle på Kolvereid når de flytter inn i nye lokaler, ettersom det ikke er plass til dette. En utelukker derimot ikke at biblioteket i den nye kommunen kan videreføre noe tilsvarende på Vikna. Bibliotekene i de to kommunene skal bli en organisasjon i likhet med kommunen for øvrig. Gerd Torild Aune forteller at de har i mange år har hatt samarbeid med Vikna. Først gjennom prosjektet Namdalsmuseene som ble styrt fra fylkesplan og senere gjennom ulike arrangement. Det blir dermed to organisasjoner som kjenner hverandre godt som samles i Nærøysund.Klikk for stort bildeRita B. Holthe, Anne Lise Skauvik og Gerd Torild Aune er sammen med Helen Rosøy de ansatte ved Nærøy Folkebibliotek.

- Vi har flere samarbeidsprosjekt på gang. Blant annet jobber vi med et lokalhistorisk prosjekt. Dette handler om identitet og samhold, forteller Gerd Torild Aune. Hun legger til at de har valgt seg ut noen emner, som samisk kultur, dialekt og kystkultur i dette arbeidet.

De to bibliotekene samarbeider i mars også om arrangement i forbindelse med en ny biografi om Vikna-forfatteren Magnhild Haalke som nå blir lansert.

 

Flere e-bøker

Bibliotekene er som nevnt i utvikling. Mens bøker var det en stort sett lånte fra bibliotekene tidligere så gjorde etter hvert både CD-er og filmer sitt inntog etter hvert. Etter hvert som strømmetjenester for film og musikk har tatt av så har dette gått tilbake igjen. Men nå kan de bibliotek-ansatte på Kolvereid fortelle om en god økning i utlån av e-bøker. Med en app og et lånekort så kan man fritt laste ned e-bøker til nettbrett eller PC for lese tilgjengelige bøker. Dette har stadig flere oppdaget.

Foruten hovedbiblioteket på Kolvereid så har Nærøy folkebibliotek tre mindre avdelinger. Det er utlånstasjoner på Foldereid og Lund, samt et kombinasjonsbibliotek på Gravvik oppvekstsenter. Avdelingen på Lund vil avvikles som følge av kommunereformen der Lund-grenda blir en del av nye Namsos kommune.

Totalt er det fire ansatte ved biblioteket, som også tilbyr oppsøkende bibliotektjenester til kommunens institusjoner.

 

Klikk for stort bildeDenne uken kom de første veggene opp på bygget som skal huse biblioteket på Kolvereid.