Historisk vedtak i fellesnemda

Fellesnemda stiller seg bak arbeidsutvalgets anbefaling om senterstruktur i Nærøysund kommune.

Det er klart etter at de fellesnemda for Nærøysund kommune, bestående av kommunestyrerepresentantene i Nærøy og Vikna, stilte seg bak anbefalingen fra arbeidsutvalget om en delt senterløsning mellom Rørvik og Kolvereid.

Prosessen har ført politikerne nærmere hverandre
– Jeg er lettet over at vi har kommet til enighet. Vedtaket legger premissene for det videre administrative arbeidet med å etablere Nærøysund kommune, sier Steinar Aspli, leder av fellesnemda og ordfører i Nærøy kommune.

– Det å finne felles løsninger handler om å lære seg å forstå hverandre. Det har aldri vært noen tvil om at det har hvilt et ansvar på oss politikere for å finne en løsning. Jeg er ikke i tvil om at dette er en avtale som vil være positiv for nye Nærøysund kommune, og ikke minst for de ansatte i den nye kommunen, sier Amund Hellesø, nestleder i fellesnemda og ordfører i Vikna kommune. Han roser samtidig de tillitsvalgte i kommunene, som har vært involvert i prosessen siden Stortinget vedtok sammenslåingen for et knapt år siden.

Nå starter det viktigste arbeidet
Begge ordførerne understreker at det er nå arbeidet med å skape en livskraftig og attraktiv kommune virkelig starter.

– De absolutt viktigste oppgavene i tiden som kommer handler om kulturbygging og om å utnytte det store utviklingspotensialet som ligger i Nærøysund kommune, sier Aspli.

– Jeg ser veldig positivt på det som skal skje videre. Med de mulighetene som vi har i Nærøysund, så vil vi bli en attraktiv kommune i nye Trøndelag, istemmer Hellesø.