Ikke lenger bare fyrer i Vikna brannvesen

Klikk for stort bildeBrannvesenet i Vikna har blitt styrket den siste tiden. Det er nå opprettet vaktlag for helgene, og det jobbes med faste vaktordninger også ellers i uka. Totalt teller brannvesenet 21 personer. Her er de fleste av dem.

Denne uken starter arbeidet for fullt med å etablere et felles brannvesen for Nærøysund. Ved det som inntil videre er Vikna brannvesen er styrken blitt styrket den siste tiden, og for første gang er det med kvinnelige brannmannskaper i brannvesenet her.

 

Sist irsdag hadde brannmannskapene i Vikna brannvesen brannøvelse. Denne gang med seks helt nye brannfolk, samt et par som er tilbake i brannvesenet etter et opphold.

- Vi har økt bemanningen i brannvesenet etter at vi nå har etablert vaktlag i helgene, forteller Alexander Lind som har ansvaret for brannvesenet i Vikna. På grunn av at innbyggertallet i Rørvik har vokst til over 3500 personer så må man sikre seg at det er brannfolk på vakt. Derfor er det etablert en ordning med at fire av brannmannskapene er på vakt i helgene, samt et overbrannbefal.

Tidligere har brannordningen i både Nærøy og Vikna vært slik at det er et frivillig brannkorps, der de som kan komme på utrykning stiller opp. Det er fortsatt slik at de som har mulighet til å stille kommer også når de ikke har vakt. Men med den nye ordningen er en hundre prosent sikker på at en har noen som kan komme raskt ved en brann eller ulykke.

- Vi skal etterhvert over på ukesvakter, men vi starter i det små. Dette fordi vi ønsker at alle skal komme opp på et høyt nivå når det gjelder sikkerhet og beredskap, sier Lind

 

Første damer

Blant de nye brannmannskapene er Lise Sæternes og Liisa Marie Gansmo. De er de første damene i brannvesenet i Vikna. Nærøy har fra før én kvinnelig brannmann. Det jobbes nå med å bygge en damegarderobe på brannstasjonen i Rørvik. Ellers følger de ferske branndamene samme treningsopplegg som de nye mannlige brannmannskapene. For tiden gjennomfører de et opplæringsprogram to kvelder i uka. Tirsdag var de samlet sammen med de fleste av de øvrige brannmannskapene i Vikna brannvesen for å ha en øvelse. Tema for kvelden var hva en må tenke på dersom det er en ulykke eller brann i en hybrid-bil eller elektrisk bil. Dette var nyttig på grunn av at det finnes stadig flere biler av denne typen.

 

Starter brannvesenbyggingen i Nærøysund

Dagen etter møtet i brannvesenet – på onsdag – så startet arbeidet for fullt med å bygge Nærøysund kommunes brannvesen. Det er satt ned en arbeidsgruppe som skal jobbe med dette. De hadde sitt første møte samme dag.

Det er for øvrig nå også utlyst en stilling som enhetsleder brann i den nye kommunen. Søknadsfristen på denne er 16. september.

 

Klikk for stort bildeAlexander Lind har fått med seg flere nye brannfolk i Vikna brannvesen den siste tiden, og for første gang er det med damer i brannvesenet. Fra venstra Alexander Lind, Liisa Marie Gansmo, Lisa Sæternes, Tor Gunnar Høilo, Jørn Kjeøy, Lars Lien og Knut Myhre. For øvrig er Kjetil Hartvigsen og Kenneth Tinnmannsvik tilbake i brannvesenet etter en pause.