Inviterer til workshop

Klikk for stort bildeDet var god deltakelse på informasjonsmøtet for lag og foreninger i slutten av april. Nå følges arrangementet opp med en workshop for å finne ut hva lag og foreninger kan bidra med i forbindelse med kommunesammenslåingen.

Prosjektledelsen for Nærøysund kommune ønsker å involvere lag og foreninger i den nye kommunen i kulturbyggingsarbeidet. Nå inviteres det til workshop der representanter fra lag og foreninger utfordres til å komme med innspill til hvordan de kan bidra.

 

Kulturbygging som kan bidra til å skape fellesskap i Nærøysund kommune er viktig i kommunesammenslåingsprosessen. Prosjektledelsen for den nye kommunen ønsker å involvere de mange lag og foreningene som finnes i Nærøysund kommune i arbeidet med å utarbeide en felles kultur i Nærøysund.

I slutten av april så ble det invitert til en informasjonskveld for lag og foreninger på Kolvereid. Dette ble en vellykket kveld med godt oppmøte fra hele kommunen. Det kom flere innspill fra de frammøtte. Blant annet så kom det et ønske om å gjennomføre en workshop. En slik workshop med gruppearbeid skal kunne bidra til å planlegge arrangement og markeringer i forbindelse med kommunesammenslåingen.

Nå er det bestemt at det blir en kveld med workshop for lag og foreninger. Dette blir i Rørvik samfunnshus onsdag 5. juni klokken 19.00.

 

Nærøysundfestivalen

Det jobbes med flere arrangement i forbindelse med sammenslåingen. Det første er det som er kalt Nærøysundfestivalen, og som skal gjennomføres i september. Tanken med denne er å bidra til å vise fram en del av den aktiviteten som finnes blant lokale lag og foreninger i Nærøysund kommune. Festivalen ønsker å omfatte både allerede planlagte arrangement i denne perioden, samt tiltak som blir spesielt gjennomført for festivalen. Det vil bli en felles markedsføring av arrangementene som er omfattet av Nærøysundfestivalen.

Prosjektledelsen for Nærøysund kommune har opprettet et «Bli kjent-fond» der lag og foreninger kan søke om midler til arrangement som involverer innbyggere fra begge dagens kommuner. Det er satt av 200 000 kroner fra kulturbyggingsmidlene til Nærøysund kommune til dette formålet og det tildeles midler ut fra søknad. Søknadsfristen på dette er satt til 1. august.

 

Over hele kommunen

På workshopen så vil en blant annet prøve å finne arrangement og tiltak som kan være med på festivalen. Prosjektledelsen ønsker gjerne å få til ulike tiltak som kan bidra til at hele den nye kommunen tas i bruk.

- Vi ønsker å utfordre lag og foreninger til å avholde arrangement som kan bidra til at deres hjemsted og klubb kan bli bedre kjent for alle innbyggere i Nærøysund kommune, sier kommunikasjonsrådgiver i Nærøysund kommune Morten Wengstad. Det er blant annet kommet et ønske om å få til ulike utflukter i forskjellige deler av Nærøysund som skal være åpen for alle. Disse skal bidra til å gjøre ulike deler av kommunen mer kjent for alle som vil bo her. I tillegg så kan dette være viktig for rekrutteringen til lag og foreninger. 

- Det er mange muligheter for å involvere lag og foreninger i kulturbyggingen rundt kommunesammenslåingen. Dette gjelder både i forbindelse med festivalen og videre framover. Vi håper flest mulig kan være med på workshopen den 5. juni for å avgjøre hva de frivillige foreningene i kommunen kan bidra med, avslutter Morten Wengstad.