Jobber videre med kommunevåpen

Arbeidet med nytt kommunevåpen går videre. Fredag fikk medlemmene i arbeidsgruppa se første utkast av designer Kasia Dynas arbeid med forslagene som kom inn i idékonkurransen.

 

Det er mange som lurer på hvordan det går i arbeidet med å utarbeide kommunevåpen for Nærøysund kommune. Som mange har fått med seg så hadde vi en idékonkurranse hvor alle kunne sende inn forslag. Det kom inn nesten 340 forslag. Arbeidsutvalget som er satt ned av fellesnemnda for å jobbe med blant annet symboler og felles kultur valgte ut seks finalister blant disse. Finalistene ble lagt ut på nett og alle fikk mulighet til å stemme på sin favoritt. Dette var det mange som gjorde.

 

Første skisser

Etter avstemningen var ferdig så valgte arbeidsutvalget å utfordre den lokale designeren Kasia Dyna i Nowa designverksted til å ta tak i ideene som var kommet inn og tilpasse dem med sin kunnskap om design og utforming. Fredag morgen var det møte mellom designeren og arbeidsgruppen. Dyna la fram sine skisser basert på de to ideene som var fikk mest stemmer. Medlemmene i arbeidsutvalget likte godt de framlagte skissene og det ble god dialog om noen justeringer. Nå skal designeren jobbe videre med kommunevåpenet og det er berammet nytt møte i august. Målet er å kunne legge fram konkrete forslag til kommunevåpen til fellesnemndas møte i september.

 

Finalistene offentliggjort

På Fellesnemndas møte denne uken ble det også offentliggjort hvem som hadde levert inn ideene som gikk til finalen. Dette ble ikke offentliggjort i forbindelse med nettavstemningen, men nå er det klart hvem som bidro med de ulike forslagene. Hvem dette er kan du se under:

Klikk for stort bilde

 

 

Klikk for stort bilde

 

Klikk for stort bilde

 

 

De to forslagene som fikk flest stemmer i nettavstemningen var «Bru og bølger» og «Brua og Nærøysundet». Begge disse er fortsatt med som idégrunnlag for det nye kommunevåpenet for Nærøysund kommune.