Kjører parallelt sammenslåingsarbeid

 Klikk for stort bildeByggingen er godt i gang ved det som skal bli den nye barneskolen på Kolvereid. Når den er ferdig så vil barne- og ungdomsskolen på Kolvereid bli knyttet tett sammen.
 

Byggingen er godt i gang ved det som skal bli den nye barneskolen på Kolvereid. Når den er ferdig så vil barne- og ungdomsskolen på Kolvereid bli knyttet tett sammen.

Denne ukens utgave av «ukens enhet» er egentlig to enheter, som er midt inne i en sammenslåingsprosess. Samtidig som kommunesammenslåingen pågår det også en sammenslåing av barne- og ungdomsskolen på Kolvereid.Klikk for stort bilde 

- Vi er spent på denne sammenslåingsprosessen, og det er noen likheter med kommunesammenslåingen, sier Unni Berit Finne som fra i fjor høst ble felles rektor for Kolvereid skole og Nærøy ungdomsskole. Dette var det første grepet mot en full sammenslåing som blir fullbyrdet når det nye barneskolebygget står ferdig så å si vegg i vegg med den snart sju år gamle ungdomsskolebygningen. 

Fire år siden brannen
Kolvereid skole og Nærøy ungdomsskole har vært separate enheter siden ungdomsskolen ble åpnet i 1971, og har holdt til på hver sin del av Kolvereid. For fire år siden ble de naboer da Kolvereid skole ble rammet av brann og de tok i bruk den gamle ungdomsskolebygningen til midlertidige lokaler. 
Etter brannen ble det noe diskusjon om hvor barneskolen skulle bygges opp og valget falt på at den skulle plasseres sammen med Nærøy ungdomsskole. Dette ble blant annet gjort for å få stordriftsfordeler mellom de to skolene. Senere ble det bestemt at de to skolene på Kolvereid skal bli en felles enhet. 

Felles rektor
I fjor høst ble altså Kolvereid skole og Nærøy ungdomsskole samlet med felles leder. Unni Berit Finne ble rektor for Klikk for stort bildeFra og med dette skoleåret er Unni Berit Finne (til høyre) rektor for både Kolvereid skole og Nærøy ungdomsskole. Per André Johansen er assisterende rektor ved Nærøy ungdomsskole. Her viser de prosjektleder Hege Sørli rundt på ungdomsskolen.begge skolene, mens Per André Johansen ble assisterende rektor ved Nærøy ungdomsskole og Anne H. Urdshals ble tilsatt i samme stilling på Kolvereid skole. 
- Nå er vi organisert slik at jeg er pedagogisk leder for begge skolene, mens Per André og Anne har de tradisjonelle rektoroppgavene, forteller Finne, som nå har ansvaret for rundt seksti ansatte og 393 elever fra første til tiende klasse. 

 

 

Knyttes sammen
Foreløpig er de ansatte og elevene i hvert sitt bygg. Det vil si barneskoleelevene bruker allerede nå noen av spesialrommene ved Nærøy ungdomsskole, blant annet skolekjøkkenet og musikkrommet. Når den nye barneskolen blir ferdig på nyåret 2020 så skal de to enhetene knyttes helt sammen. 
- Blant annet vil personalrommet på Nærøy ungdomsskole bli personalrommet for alle ansatte, sier Unni Berit Finne. Det er viktig for arbeidet med å samle organisasjonene at lærere og andre ansatte på barne- og ungdomsskolene tilbringer pauser sammen på ett rom og ikke hver for seg. 
Det er også planer om at barneskoleelevene skal kunne bruke spesialrommene på ungdomsskolen i framtidenKlikk for stort bildeAllerede i dag er det samarbeid mellom ungdomsskolen og barneskolen ved at barneskoleelevene bruker skolekjøkkenet på ungdomsskolen. Dette vil fortsette også etter at nybygget er ferdig..
For rektoren er det viktig med en helhetstenking hvor en ser skoleløpet fra første til tiende klasse under ett. Dette skal blant annet gjenspeiles i at skolen skal gjøre det bedre på nasjonale prøver og elevene skal følges opp hele veien. Tettere samarbeid mellom lærerne på alle trinn vil gjøre det lettere å følge opp elevene fra første til tiende klasse. 

Tålmodige ansatte
Byggingen av den nye barneskolen på Kolvereid er kommet godt i gang. Nybygget vil stå mellom dagens ungdomsskole og Nærøyhallen. De to skolebyggene vil bli knyttet sammen med en overbygd gangbru. Nyskolen vil bety betydelig bedre arbeidsdager for de ansatte ved barneskolen. Unni Berit Finne skryter av tålmodigheten til lærerne og de andre ansatte som har levd i en trang tilværelse i midlertidige lokaler i fem år når den nye skolen står ferdig. 
- Ingen har sluttet på grunn av de midlertidige løsningene, og de har holdt ut og gledet seg til nyskolen står ferdig, sier Finne. 
Finne har selv jobbet på Nærøy ungdomsskole fram til hun ble ansatt som rektor for begge skolene og hun forteller at lærerstaben der er veldig fornøyd med ungdomsskolebygget som sto ferdig i 2012. Nå ser hun fram til at også barneskolen får en moderne skolebygning som er tilpasset dagens skolehverdag. 

Felles navn og kultur
Det kommende året vil det i tillegg til at det skal bygges en helt ny skole også bygges en felles kultur og forståelse ved barne- og ungdomsskolen. Det skal også om kort tid settes i gang et arbeid for å finne et felles navn på skolene. 
Rektoren og hennes assisterende rektorer gleder seg å bygge en felles barne- og ungdomsskole på Kolvereid fram mot starten av 2020. 
- Jeg tror dette skal bli en super skole, hvor elevene skal trives. Vi skal legge godt til rette for både trivsel og læring, avslutter Unni Berit Finne. 

 
Klikk for stort bildeNærøy ungdomsskole er en moderne skole hvor både elevere og lærere trives. Nå skal skal elevene på barneskolen også få tidsriktige lokaler i samme stil.