Kommunalsjefene er på plass

Klikk for stort bildeProsjektleder Hege Sørlie (i midten) har fått med seg Håvard Hernes og Marit Pedersen som to av kommunalsjefene i Nærøysund kommune.Organisasjonen som skal lede nye Nærøysund kommune begynner å komme på plass. Nå er de tre som være kommunalsjefer i kommunen ansatt.

Etter en intern prosess så er Kirsti Sandnes Fjær ansatt som kommunalsjef for oppvekst og familie, Marit Pedersen har samme rolle innen helse og velferd mens Håvard Hernes blir den nye kommunens kommunalsjef for teknisk.

Alle de tre har i dag lederstillinger i tilsvarende etater i Nærøy kommune. Det er bare de som har hatt tilsvarende stillinger i Nærøy og Vikna kommuner som har hatt mulighet til å søke på jobbene som kommunalsjefer. Noen av de som har hatt disse stillingene i dagens kommuner har gitt beskjed om at de ikke har vært aktuell til jobben som kommunalsjef.

De nyansatte skal i nærmeste framtid gjøre seg bedre kjent med ansatte og lokal ledelse i de ulike avdelingene i hele den nye kommunen. Målet er å bidra til å få til en felles kultur og organisasjonsforståelse fram mot sammenslåingen om drøyt ett år.

Med ansettelsen av kommunalsjefene begynner det meste av den gruppen som skal jobbe med sammenslåingsprosessen å være på plass. Hege Sørlie, som er ansatt som prosjektleder for sammenslåingsprosessen og som skal gå inn i stilling som rådmann fra 1. januar 2020 har fått både kommunalsjefer og flere andre ledere inn i prosjektgruppen. Denne uken startet kommunikasjonsrådgiver Morten Wengstad i sin stilling. Fra før er det klart at Tor Christiansen blir IT-sjef, Jens Reidar Husby blir personalsjef, mens Fred Moen blir økonomisjef i Nærøysund kommune. Også disse kommer fra tilsvarende stillinger i dagens kommuner. Både disse tre og de tre kommunalsjefene vil jobbe parallelt med sammenslåingsprosessen og i sine nåværende stillinger i Vikna og Nærøy.Klikk for stort bildeKirsti Sandnes Fjær er kommunalsjef for oppvekst og familie i Nærøysund kommune.

Prosjektgruppen skal også bestå av assisterende rådmann og samfunns- og plansjef. Sistnevnte stilling skal også rekrutteres internt i løpet av nær framtid.

- Jeg er glad for at vi har fått på plass så mange i disse viktige stillingene såpass fort. Nå kan vi begynne å jobbe mot målet å skape nye Nærøysund kommune, sier Hege Sørlie, som tirsdag denne uken gjennomførte det første prosjektmøtet med kommunalsjefer og øvrige medlemmer i prosjektgruppa til stede.