Kommunens største er snart samlet

Klikk for stort bildeSmåskolen som er bygd ut i flere etapper var første bygg på dagens skoleområde i Rørvik. Når voksenopplæringen tar i bruk bygget i bakgrunnen så vil for første gang alle avdelingene som ligger under Rørvik skole bli samlet på ett område.

 

Med totalt 600 elever og 120 ansatte er Rørvik skole den største enheten i Nærøysund kommune. Nå blir snart alle avdelingene på skolen samlet på ett område.

 

Rørvik skole er ikke bare første til tiende klasse. Den omfatter også voksenopplæringen i Vikna. Det innebærer at det er totalt 600 elever tilknyttet skolen. Rundt femti av disse er tilknyttet voksenopplæringen.Klikk for stort bilde

Det at voksenopplæringen er en del av skolen har også medført at skolen har vært fordelt på flere områder ettersom voksenopplæringen har hatt tilhold i sentrum. I neste uke vil derimot hele skoleorganisasjonen være samlet når voksenopplæringen flytter inn i nye lokaler mellom «småskolen» og «nyskolen».

 

Første gang samlet

Dette er første gang hele skoleorganisasjonen er samlet. Grunnskolen i Rørvik har derimot vært samlet i ganske nøyaktig ti år nå. I februar 2009 ble bygget som fortsatt omtales som «nyskolen» åpnet. Da fikk elevene fra 5. til 10. klasse nye lokaler rett ved området der småskolen allerede hadde hatt tilhold en del år. Den første delen av småskolen ble bygd på 70-tallet og dagens størrelse har denne delen av Rørvik skole hatt siden 1998.Klikk for stort bildeI februar er det ti år siden bygget som fortsatt kalles Nyskolen ble tatt i bruk.

Rørvik skole har alltid vært en felles skole for første til tiende trinn. Dagens oppdeling med at småskolen er i en avdeling og mellom- og ungdomstrinnet er i en avdeling er også litt uvanlig. Det mest vanlige er å dele 1.-7. klasse og 8.-10. klasse. Foreløpig vil Rørvik skole kjøre samme oppdeling som i dag, men det har vært diskutert andre løsninger.

 

Klasserom og baser

På grunn av de ulike byggene så er klassestrukturen organisert noe forskjellig mellom småskolen og mellom- og ungdomstrinnet. På småskolen så er det tradisjonell klasseromundervisning, og der er elevene tredelt på hvert trinn. «Nyskolen» er en såkalt baseskole. Der er hvert trinn i utgangspunkt delt opp it to grupper, men i enkelte fag er de tredelt også her. Da brukes grupperom til noe undervisning.

Klikk for stort bildeRørvik skole er en baseskole for 5.-10. trinn. På småskolen er det tradisjonelle klasserom. Nyskolen er organisert slik at mellomtrinnet og ungdomstrinnet har hver sin fløy i andre etasje. I første etasje er det en del spesialrom som skolekjøkken, håndarbeidsrom, naturfagrom og lignende. I tillegg er personalrommet i første etasje. Selv om skolebyggene er forholdsvis nær hverandre så er det separate personalrom for småskolen og nyskolen.

 

Populær SFO

I småskolebygget er også SFO plassert, og det er stor oppslutning om SFO ved Rørvik skole, hele 150 barn har plass på dette tilbudet.

Når voksenopplæringen er på plass så er Rørvik skole fordelt over totalt fire bygg på samme område. I tillegg til småskolen, nyskolen og voksenopplæringens nye bygg er det også satt opp enda en paviljong. Denne ble satt opp for noen år siden for å avhjelpe behovet for rom på skolen. Selv om det bare er ti år siden nyskolen ble bygd så er det trangt om plassen på skolen. Det har kommet mange nye elever de senere årene.Klikk for stort bilde

- Det går nesten ikke en måned uten at jeg ønsker nye elever velkommen til skolen, sier administrerende leder ved Rørvik skole Laila Elisabeth Olsen.

 

Delt ledelse

I tillegg til å ha litt uvanlig inndeling mellom klassetrinnene skiller Rørvik skole seg ut fra mange andre skoler når det gjelder ledelse av skolen. Da rektorstillingen ved skolen ble ledig for halvannet år siden ble det søkt etter en administrativ og en pedagogisk leder. Derfor brukes ikke betegnelsen rektor ved skolen. Laila Elisabeth Olsen er administrativ leder, mens Tor Inge Sandnes er pedagogisk leder. I tillegg har de med tre inspektører og leder for SFO i ledelsen.