Kommunestyret er på plass

Klikk for stort bildeDette er det nye kommunestyret i Nærøysund kommune.Foran sitter det nye formannskapet som består av fra venstre: Espen Lauritzen (Sp), Anette Laugen (Sp), Marit Dille (H), Tordis Fjær Solbakk (V), ordfører Amund Hellesø (Ap), varaordfører Terje Settenøy (FrP), Mildrid Finnehaug (Ap), Ingunn Lysø (Ap), Thor Lanesskog (KrF).Andre rekke: Hallvard Laugen (Sp), Gunnar Eirik Volden (Sp), Frode Setran (SV), Svein Kåre Johansen (MDG), Morten Aleksander Haugerøy (FrP), May-Linn Waagø (FrP), Barbro Gravseth (Ap), Hedevika Ulsund (Sp), Roy Angelo (Ap), Tove Torstad (Ap), Siw Hanne Berg (Ap).Tredje rekke: Steinar Livik (vararepresentant Sp), Olav Wendelbo (Sp), Stein Bakken (FrP), Roald Dolmen (H), Siv Tove Arnøy (H), Dag Erik Thomassen (vararepresentant H), Line Bakke Fjær (Ap), Brit Karin Theimann (Ap), Terje Sørvik (Ap).Fjerde rekke: Stian Aakre (Sp), Adrian Aspli (Sp), Bjørn Ola Holm (V), Tom Roger Moen (H), Dagfinn Eriksen (Ap), Jan Erik Sørhaug (Ap), Sture Karlsen (Ap), Lars Fredrik Mørch (Ap).  

 

Tirsdag 15. oktober gjennomførte kommunestyret i Nærøysund sitt første møte. Der ble både formannskap, ordfører, varaordfører og medlemmene i de største utvalgene i kommunen valgt.

 

Det var en høytidelig og spennende dag for de 37 representantene som samlet seg for første gang i Rørvik samfunnshus på tirsdag. Da ble det konstituerende kommunestyret gjennomført og det ble gjennomført flere valg. Valgprosessen gikk greit for seg og ble i stor grad gjennomført som et avtalevalg, det vil si at en valgnemnd hadde laget forslag til kommunestyre om kandidater til utvalg og råd.

 

Nytt formannskap

Det første som var valgt var formannskap. Her gikk kommunestyret inn for valgnemndas forslag. Det innebærer at de faste medlemmene i formannskapet er: Amund Hellesø (Ap), Mildrid Finnehaug (Ap), Ingunn Lysø (Ap), Thor Lanesskog (KrF), Terje Settenøy (FrP), Espen Lauritzen (Sp), Anette Laugen (Sp), Marit Dille (H) og Tordis Fjær Solbakk (V). Vararepresentanter er fra Arbeiderpartiet i følgende rekkefølge: Sture Karlsen, Lars Fredrik Mørch, Tove A. Torstad, Dagfinn Eriksen og Barbro Gravseth. Fra FrP: Stein Bakken, May Linn Waagø og Morten A Haugerøy. Fra Senterpartiet: Stian Aakre, Gunnar Eirik Volden, Anita Marø og Hedevika Ulsund. Fra Høyre: Håkon Holand, Siv Tove Arnøy og Tom Roger Moen, samt Bjørn Ola Holm (V), Frode Setran (SV) og Svein Kåre Johansen (MDG).

Ordfører og varaordfører velges blant formannskapets medlemmer. Her ble Amund Hellesø valgt til ordfører med 21 av stemmene. Opposisjonen fremmet forslag på Marit Dille som ordfører. Avstemningen om varaordførerplassen var jevnenere. Her ble Terje Settenøy valgt med 19 stemmer mot 18 stemmer for Espen Lauritzen som ble foreslått som motkandidat.

 

To hovedutvalg

Nærøysund kommune vil ha to hovedutvalg som får ansvar for hver sine hovedområder. Det ene er utvalg for Næring og natur, som blant annet jobber med saker som omhandler tekniske tjenester, deltaljplaner og byggesaker, landbruk, skogbruk og havbruk, fiskeri, viltforvaltning, miljøvern og samferdsel. Det andre er Utvalg for folk. Dette utvalget skal jobbe med blant annet skole, barnehager, kultur og helse- og sosialsaker.

I utvalg for Næring og natur ble Gunnar Eirik Volden fra Senterpartiet valgt til leder, mens Tove Anita Torstad fra Arbeiderpartiet blir nestleder. De faste medlemmene i utvalget er for øvrig: Jan Erik Sørhaug (Ap), Barbro Gravseth (Ap), Petter Stevik (KrF), Stein Bakken (FrP), Hedevika Ulsund (Sp), Dag Erik Thomassen (H) og Svaein Kåre Johansen (MDG).

Mildrid Finnehaug fra Arbeiderpartiet ble leder i utvalg Folk. Tom Roger Moen ble valgt til nestleder. Utvalget består for øvrig av Lars Fredrik Mørch (Ap), Dagfinn Eriksen (Ap), Siw-Hanne Berg (Ap), May Linn Waagø (Frp), Anita Marø (Sp), Adrian Aspli (Sp) og Eline Devik (SV).

 

Fornøyd ordfører

Etter møtet så oppsummerte nyvalgt ordfører Amund Hellesø det første kommunestyremøtet med å si at dette lover godt for videre samarbeid. Samtidig så er han ydmyk over å ha blitt valgt til første ordfører i Nærøysund kommune.

Klikk for stort bildeAmund Hellesø ble valgt til Nærøysund kommunes aller første ordfører i det konstituerende møtet på tirsdag.  - Jeg er stolt av å bli valgt til første ordfører i Nærøysund, sa Hellesø, som har fire år bak seg som ordfører i Vikna. Nå skal han bli enda bedre kjent med nærøydelen av den nye kommunen og han tror at de to kommunene som snart blir historie kan utfylle hverandre godt på mange områder. Han har også store forhåpninger for veien videre.

- Jeg har en oppfatning av at alle partier i kommunestyret har et genuint ønske om å utvikle Nærøysund. Det vil være partipolitiske uenigheter, det er sånn poltikken er. Jeg er helt sikker på at alle som satt i salen her i dag ønsker å bidra til en god bygging av nye Nærøysund, sa ordføreren.