Kulturskolen i samklang

Klikk for stort bildeLeder for utvalg for oppvekst og kultur i Nærøy kommune, Wenche Finseth, kommunalsjef for Oppvekst og familie i Nærøysund kommune Kirsti Sandnes Fjær, kulturskolerektor i Nærøy Kjell Jørgen Sellæg, kulturskolerektor i Vikna Sølvi Vik Brækkan, kulturskolelærer Anne Bråtteng, enhetsleder for kultur og fritid i Nærøy Kari L. Hestad og veileder fra Norsk kulturskoleråd Ragnhild Skille deltok på første møte i forbindelse med at Nærøy går inn i kulturskolerådets veiledningsordning. Samtidig så ble det en markering på at den nye kulturskolen for Nærøysund nå begynner å dannes.

 

Denne uken startet kulturskolen i Nærøy sin deltakelse i Nasjonal veiledningsordning for kulturskoler. Selv om Vikna kommune allerede har gjennomført dette så er også de med på arbeidet sammen med Nærøy. På den måten så marker dette starten på å bygge en ny felles kulturskole i Nærøysund kommune.

 

Torsdag møtte Ragnhild Skille fra veilederkorpset til Norsk kulturskoleråd representanter fra både kulturskolen, administrasjonen og politisk nivå i Nærøy kommune. Dette markerte starten på at Nærøy er en av kommunene som er valgt ut til å være med i kulturskolerådets satsing på veiledning av kommuner.

En grunn til at Nærøy ble valgt ut er at Vikna kommune allerede har gjennomgått en tilsvarende ordning, og at dette dermed skal bli likt i de to kommunene som skal slå seg sammen. Selv om Vikna allerede har gjennomført opplegget så deltok også kulturskolerektor i Vikna, Sølvi Vik Brækkan på første samling på Kolvereid på torsdag, og hun skal også være med på noen av de andre samlingene. Dette er for å bygge opp under at de to kulturskolene nå skal bli forent til én i løpet av det kommende året.

 

Vellykket i Vikna

Ragnhild Skille påpekte at kulturskoleutvikling er det samme som skolekulturutvikling, og det er viktig når det nå skal bygges en felles kulturskole i Nærøysund kommune. Veilederordningen kommer som følge av at det i 2016 ble lagt fram en ny rammeplan for kulturskolene.

Sølvi Vik Brækkan forteller at Vikna har vært veldig fornøyd med veiledningsprogrammet og det har gitt nye tanker om hvordan en drive en kulturskole. Kommunalsjef for oppvekst og familie i Nærøysund kommune Kirsti Sandnes Fjær forteller at Nærøy kommune har hatt et tilsvarende veilederopplegg på grunnskolenivå, og at de er fornøyd med opplegget der. Alle som var med på oppstartsmøtet var spent på opplegget som nå skal vare i halvannet år framover. I løpet av den tiden så vil det være ni møter, to av disse er såkalte dialogkonferanser der representantene fra Nærøy får møte kolleger fra andre kommuner.

 

Ønsker for ny kulturskole

Deltakerne på oppstartsmøtet fikk også komme med sine ønsker om hva de ønsker med veilederordningen og kulturskolen i den nye kommunen. Det kom blant annet ønsker om å tenke enda bredere i kulturskoletilbudet i Nærøysund kommune og et tettere samarbeid mellom lærerkreftene i kulturskolen som skal medføre at de kan styrke hverandre og gi et enda bedre tilbud.

Noe av det som har kommet ut av veilederprogrammet i Vikna er at lærerne har fått større fokus på det å se elevene. Det vil si være bevisst på hvordan de møter dem i timene og følger dem opp.

Kulturskolen skal få en viktig rolle i Nærøysund kommune, og det at lærere og ledere fra begge dagens kommuner har deltatt på veilederkurs vil forhåpentligvis styrke det videre arbeidet. Byggingen av den nye felles kulturskolen er nå i alle fall i gang.