Matrikkelen stenges for oppdateringer

På grunn av sammenslåinger av en rekke kommuner og fylker så vil kartverket stenge sine systemer for oppdatering av matrikkel og grunnbok i de siste virkedagene i desember. Nærmere informasjon ser du under. 

 

 

Matrikkelen stenges for all oppdatering i perioden 13. desember 2019 klokken 18.00 til utløpet av 1. januar 2020. Totalt 9 virkedager.

Det medfører blant annet at det ikke er mulig med eiendomsdannelse, adressering eller bygningsregistrering fra denne 13. desember til utløpet av 1. januar 2020.

Grunnboken stenges for all oppdatering i perioden 27. desember 2019 klokken 20.00 til utløpet av 1. januar 2020. Totalt 1. virkedag.

Dette betyr at ingen dokumenter kan sendes til tinglysing verken elektroniske eller på papir i denne perioden

 

Mer informasjon kan du finne her:

https://www.kartverket.no/kommunereform/nyheter-kommune--og-regionreformene/nedetid-matrikkel-grunnbok-2019/