Minst i klassen

Klikk for stort bildeRektor Tor Arve Larsen og lærer Morten Ludvigsen kunne nylig vise prosjektleder Hege Sørlie rundt på Abelvær skole. Her fikk hun blant annet møte elevene under lunsjen. Elevene bruker det tidligere barnehagerommet som sitt klasserom nå.

 

Med bare sju elever er Abelvær den minste skolen i hele Nærøysund kommune. Elevene har god plass å boltre seg på både ute og inne.

 

Abelvær skole er bygd for en tid med betydelig flere elever enn i dag. Skolen har flere klasserom som ikke er i bruk, og ute er det mange muligheter for lek. I skolegården er det blant annet zipline, ballbinge, klatrestativ, disser og tilgang på Klikk for stort bildeen stor fotballbane.

De siste tre årene har Abelvær vært en ren barneskole etter noen år som oppvekstsenter, men barnehagen ble nedlagt på grunn av lavt barnetall.

 

Fin skole

Det er en fin skole de sju elevene, tre lærerne og assistenten har å boltre seg på. I utgangspunktet er det rundt to lærerstillinger fordelt på en heltidsstilling, og to deltidsstillinger. I tillegg deler skolen rektor med Nærøysundet skole. Tor Arve Larsen er rektor i 20 prosent stilling ved Abelvær skole i tillegg til 80 prosent ved Nærøysundet skole.Klikk for stort bildeAbelvær skole har god plass til sine sju elever

Abelvær skole fikk en oppgradering for rundt ti år siden med nytt skolekjøkken og andre tiltak for å modernisere det da førti år gamle bygget, blant annet ble det installert heis og dører og lignende ble byttet.

 

 

 

 

Fire trinn

Det er i dag elever på fire av de sju trinnene på skolen. Det er en førsteklassing, samt to i andre, fjerde og sjette. I utgangspunktet er skolen udelt, men det er enkeltundervisning for de småskolen og mellomtrinnet. Elevene på mellomtrinnet har det tidligere barnehagerommet som sin base. Småtrinnet bruker et av klasserommene i første etasje. Klasserommene i andre etasje er ikke i bruk, og benyttes som lager.Klikk for stort bildeAbelvær-elevene har en stor skolegård hvor de kan boltre seg, og det meste av gymtimene foregår utendørs for elevene på skolen.

Skolen har gymsal i grendehuset som ligger vegg i vegg med skolen, men i store deler av året så har elevene gymtimene utendørs.

 

Bor nært

Det ligger ikke an til noe vekst i elevtallet de kommende årene. Prognosen viser like mange elever som i år til neste skoleår, og så går det ned til fem elever i kretsen i 2020.

De fleste av dagens elever bor på selve Abelvær og har kort vei til skolen, bare en av elevene kommer med skolebuss.

 

Klikk for stort bildeMye av skolen ble oppgradert for rundt ti år siden. Blant annet ble skolekjøkkenet pusset opp.