Nå kan du forhåndsstemme frem til 6. september - husk legitimasjon

Klikk for stort bilde

Nå er forhåndsstemmingen i gang. Husk å ta med legitimasjon dersom du skal stemme på forhånd. Du kan stemme på begge kommunehusene, samt at det blir mulig å stemme på institusjonene og de videregående skolene i kommunen på datoer du finner under. 

 

Mandag 9. september er det kommunestyre- og fylkestingsvalg.

Hvis du ønsker kan du stemme på forhånd. Du kan forhåndsstemme i alle kommuner. Dersom du forhåndsstemmer i en annen kommune enn der du er innført i manntall, må du gjøre dette så tidlig at stemmen din kan nå fram til riktig kommune innen 10. september.

Ta med legitimasjon med bilde når du møter fram for å forhåndsstemme. Dersom stemmemottaker ikke kjenner deg vil du ellers ikke få avgi stemme. Dersom du har fått tilsendt valgkort bør du ta med dette også, selv om det ikke er noe krav for å få forhåndsstemme.

I Nærøysund kommune kan du forhåndsstemme alle hverdager mellom kl. 08.00 og kl. 15.30 fra og med 12. august og til og med 6. september ved servicekontorene i Nærøy og Vikna kommuner.

I tillegg blir det forhåndsstemming ved følgende helseinstitusjoner og videregående skoler:

Bjørkåstunet 03.09.19 kl. 13.00-15.00
Nærøy Bo- og behandlingssenter/Sjøsiden omsorgsboliger 03.09.19 kl. 15.30-18.00
Rørvik sykestue 03.09.19 kl. 10.00-13.00
Vikna Bo- og servicesenter 04.09.19 kl. 10.00-12.00
Viknatunet  04.09.19 kl. 13.30-15.00

Ytre Namdal videregående skole 05.09.19 kl. 11.00-13.00
Val videregående skole 05.09.19 kl. 11.00-13.00