Nærøysund fyr til Nærøysund kommune

Klikk for stort bildeÅge Hestvik overleverte på vegne av selger Forsvarsbygg nøklene til Nærøysundet fyr til Erik Jakobsen og Roy Harald Ottesen.  

 

Onsdag 2. oktober underskrev Roy Harald Ottesen kjøpekontrakten for Nærøysund Fyr på vegne av Vikna kommune. Det betyr at det nesten 115 år gamle fyret midt i Nærøysundet blir eid av Nærøysund kommune.

 

 

Kommunestyret i Vikna besluttet i vår at kommunen skulle kjøpe Nærøysundet fyr da Forsvarsbygg la det ut til salg. Onsdag ble kjøpet gjennomført og assisterende rådmann Roy Harald Ottesen og Erik Jakobsen, som blir enhetsleder for byggdrift i Nærøysund kommune kunne motta nøklene til byggene.Klikk for stort bildeDen tidligere boligene til fyrvokteren på Sklinna ligger også på eiendommen og følger med salget. Forsvaret har brukt bygget til mannskapsmesse.   

Kommunen betalte fire millioner kroner for eiendommen som er på vel 14,5 mål og har tre bygninger. I tillegg til selve fyret så er det med et naust samt en tidligere fyrvokterbolig. Det er Forsvaret ved sjøheimevernet som har eid og disponert byggene siden 1960-tallet.

Det er ikke avgjort hva kommunen skal bruke eiendommen til. Men det finnes mange muligheter. Det vil bli satt ned et utvalg som skal se på hvilke muligheter byggene og området rundt har. Målet er å kunne få til bruk, eventuelt ved utleie. I tillegg ønskes det at området kan bli et enda mer attraktivt friområde. Allerede i dag er det mange som bruker området til blant annet fisking, turgåing og dykking. Det jobbes med en reguleringsplan for nærliggende områder, og i den forbindelse kan veien til området bli lagt om, noe som letter tilgjengeligheten. Nå går veien over tunet til naboen.

Klikk for stort bildeDet er flott utsikt fra selve fyrbygningen ut mot Nærøysundet.  Alle tre byggene på eiendommen har potensial for utvikling. Det gamle fyrvokterboligen har totalt et areal på over 300 kvadratmeter fordelt på fire plan. Dette har vært brukt til mannskapsmesse av forsvaret.

Selve fyret er på rundt 200 kvadratmeter og har en unik beliggenhet med utsikt over Nærøysundet. Også her finnes det gode muligheter for utnyttelse. Det samme gjelder naustet som ligger nede ved sjøen her er det det tilgang til en liten kai og kran for å heise opp båter.Klikk for stort bildeVed naustet er det også en kai med en kran for å heise opp båter.  

Politikerne vil bli utfordret om ikke lenge til å sette ned en arbeidsgruppe som skal bidra til en utvikling på den spesielle og tradisjonsrike eiendommen som ligger rett ved sundet som har gitt den nye kommunen navn.

 

Klikk for stort bildeNærøysundet fyr er bygd i 1905 og er et landemerke ved Nærøysundet. Nå er Nærøysund kommune eier av fyret og eiendommen rundt. Det skal settes ned et utvalg som skal se på hva eiendommen kan brukes til.