Nærøysund satser på familien

Klikk for stort bildeProsjektleder Hege Sørlie har sammen med resten av prosjektgruppen for Nærøysund kommune vedtatt det overordnede organisasjonskartet for Nærøysund kommune.

I Nærøysund kommune så vil oppvekst- og familie være en av tre kommunale avdelinger. Inn i dette området kommer også helsestasjonen og barnevern inn som en naturlig del for å drive godt forebyggende arbeid.

 

- Jeg mener at det er viktig at de som jobber med å gi barn og unge i Nærøysund kommune en trygg oppvekst skal kunne jobbe tett sammen. Derfor er helsestasjonen og barnevern plassert inn som en del av ansvaret til kommunalsjefen for Oppvekst og familie, sier prosjektleder og kommende rådmann for nye Nærøysund kommune Hege Sørlie. Denne uken har hun sammen med resten av prosjektgruppen for den nye kommunen vedtatt det overordnede organisasjonskartet for Nærøysund kommune. Stort sett følger kartet kjente linjer der de ulike enhetene i den nye kommunen er plassert i samme kategori som de er i dagens Nærøy og Vikna kommuner.

Unntaket er altså at helsestasjonen og barnevernet som i dag er en del av helse- og sosialsektoren i kommunene. Det er derimot tett samarbeid mellom disse etatene og skole- og oppvekst også i dag, derfor har prosjektledelsen besluttet at de skal inn i Oppvekst og familie sammen med blant annet skolene og barnehagene. Tanken bak er å få til en sterk forebyggende enhet som jobber med barn og unge fra før de er født og til de er ferdig på videregående skole.

 

Strategi- og plansjef

I det vedtatte organisasjonskartet så vil den administrative strukturen i Nærøysund kommune bestå av tre kommunalsjefer med hver sine arbeidsområder. I tillegg vil det være en overordnet enhet organisert som rådmannens stab. De tre kommunalsjefene har vært i jobb i vel en måned og er godt i gang med sitt arbeid. Det er Kirsti Sandnes Fjær som har ansvar for oppvekst og familie, Marit Pedersen som er kommunalsjef for Helse og velferd, samt Håvard Hernes som får samme stilling innen Teknisk.

Det nye organisasjonskartet legger også opp til at det skal ansattes en egen strategi og plansjef, som vil få ansvar for flere av de overordnede tjenesteoppgavene i kommunen. Denne stillingen blir en del av rådmannens stab. Strategi- og plansjefstillingen vil nå bli utlyst internt blant de ansatte i de to kommunene som skal bli Nærøysund kommune.

 

I god driv

Det organisasjonskartet som nå er vedtatt er på overordnet nivå. De tre kommunalsjefene har begynt arbeidet med å utarbeide organisasjonskart for sine avdelinger. Der ligger de de litt ulikt i løypa på grunn av ulik størrelse på avdelingene, men mye vil være på plass også her om kort tid.

Nærøysund kommune kom noe senere i gang med byggingen av den nye kommunen når en sammenligner seg med de fleste andre kommunene som skal gå sammen fra 1. januar 2020. Likevel så mener prosjektleder Sørlie at arbeidet med å skape nye Nærøysund kommune har godt driv og at en vil komme i mål innen de fastsatte tidsfristene.

 

Klikk for stort bildeSlik blir organisasjonskartet for nye Nærøysund kommune.