Nav Nærøysund lokaliseres på Kolvereid

Klikk for stort bildeDet er enighet om at Nav Nærøysund skal ha tilhold på Kolvereid.

 

 

Nærøysund kommune og Nav Stat er enige om at Nav-kontoret i Nærøysund kommune skal plasseres på Kolvereid.

 

Nav-kontorene i Nærøy og Vikna skal samles under ett tak. Nå er det klart at dette kontoret vil få tilhold på Kolvereid. Det er satt i gang en prosess med å kartlegge rombehov for den nye kommunen i dagens kommunehus. Denne kartleggingen viste at det ikke var plass for et Nav-kontor med den størrelsen som Nav Nærøysund trenger på Rørvik samfunnshus. Derfor har partnerskapet i Nav Nærøysund blitt enige om å plassere kontoret på Kolvereid.

 

Lokaliseringsutredning

Det jobbes fortsatt med ulike alternative plasseringer av Nav Nærøysund i kommunale bygg på Kolvereid. Det skal ses på hvor det er mest hensiktsmessig å plassere kontoret ut fra de krav Nav har til sitt bruk.

Nav er et partnerskap mellom kommunen og staten. Det er gjort en utredning om lokalisering av Nav-kontoret i den nye kommunen. Denne utredningen har ikke kommet fram til en konklusjon om hvor det er mest hensiktsmessig å legge et Nav-kontor. Nav stat mener derfor den nye kommunen vil kunne bli godt betjent fra Kolvereid.

 

Skal finne den beste løsningen

I Nærøysund kommune vil Nav være underlagt kommunalsjefen for Helse og velferd. Denne avdelingen vil også ha tilhold på Kolvereid, slik at det blir nærhet til ledelsen på kommunalt nivå.

Det skal nå gjennomføres drøftinger mellom kommunen og Nav om lokalene for å finne de beste løsningene. Dette arbeidet involverer også lokale ledere og tillitsvalgte.