Ønsker klimasamarbeid med naboen

Klikk for stort bildeFrode Setran presenterte sine ønsker om klimasamarbeid mellom Nærøysund kommune og nye Namsos kommune for medlemmene i fellesnemnda rett før påske.

Fagkonsulent i Nærøy kommune og lokalpolitiker for SV Frode Setran håper at Nærøysund kommune og nye Namsos kommune i fellesskap kan få til et sterkere fokus på de klimaproblemene som finnes.

 

På møtet i Fellesnemnda rett før påske holdt Frode Setran et innlegg for de øvrige politikerne i Fellesnemnda. Da var han der som ansatt i Nærøy kommune, og ikke som politiker. Fokuset i innlegget var å få til en styrkning av klimaarbeidet for den nye kommunen, og da i samarbeid med nye Namsos kommune.

Gjennom sin jobb har Setran vært på et klimaseminar og der møtte han Elin Knappe som jobber som samfunnsplanlegger i Namsos kommune. De ble enige om at det var en god idé å få til et samarbeid for å ta tak i klimaproblematikken. I Namsos har de allerede gått inn for et slikt samarbeid, og også prosjektledelsen i Nærøysund er positiv til dette. Det er mulig å søke om klimasatsmidler for kommunene. Slike midler kan bidra til å sette klima på dagsorden i de to største namdalskommunene.

 

Trenger tiltak

Det er ventet at kommunal sektor må gjøre en del investeringer som følge av klimaendringene. Dagens infrastruktur, som overvannsrør, veier og en del bygninger er ikke konstruert til å tåle endringene i klimaet med blant annet mer nedbør. Underdimensjonert infrastruktur som kan føre til vannskader hos private kan føre til erstatningsansvar for kommunene. I tillegg går det utover kommunenes egne bygg.

- Kommunene trenger en kost-nytte analyse av de økonomiske konsekvensene av klimaendringene, sier Frode Setran.

 

Samarbeid styrker

Et samarbeid mellom nye Namsos og Nærøysund kommune kan ha flere fordeler. Blant annet kan felles søknad på klimasatsmidler gjøre at kommunene kan få midler til å gjennomføre et felles klimaseminar for de nye kommunestyrene om klimautfordringene. På dette seminaret kan også næringslivet og øvrige innbyggere delta. Setran håper spesielt at ungdom kan være med.

Frode Setran håper at et felles klimaseminar kan bygge lokal kompetanse på dette området i Namdalen. Det vil også bidra til felles forståelse hos både kommunens ansatte, politikere, næringsliv og innbyggere om de utfordringene som finnes på dette området og hvor det må settes inn tiltak.

Setran håper også dette kan innebære at de to nye namdalskommunene blant annet kan tenke klima i forbindelse med innkjøp, når det skal bygges nye bygg og i forbindelse med transportløsninger. Det kan også bli aktuelt med en felles klima- og energiplan for Namsos og Nærøysund.

 

Politisk behandlet

Setran kom med forslag om at saken skulle behandles av politikerne allerede i Fellesnemndmøtet på fredag før påske. Det gikk politikerne inn for. De stilte seg positiv til et samarbeid med nye Namsos om klimatilpassning Det er nødvendig med politisk forankring før det kan sendes inn søknad om klimasatsmidler.

 

Klikk for stort bildeFlertallet i Fellesnemnda ga positivt tilsvar til å inngå et klimasamarbeid med nye Namsos kommune.