Ønsker strandrydding året rundt – over alt

Klikk for stort bildeDenne typen flasker er en gjenganger ved strandrydding, forteller John Einar Løkkhaug fra Oppdretternes miljøservice til rådmann Roy Ottesen, ordfører Amund Hellesø og jordbrukssjef Anne Mette Haugan

Straks starter de ungdommene som har Strandrydding i Ytre Namdal som sin sommerjobb sitt oppdrag. Behovet for rydding i strandsonen i hele regionen er fortsatt til stede. Torsdag var ordfører, rådmann og landbrukssjef i Vikna på befaring i området nordvest i kommunen. Ordfører Amund Hellesø ønsker en profesjonalisering av strandryddingen og muligheten til å rydde også i fredningsområdene.

 

Nærøy og Vikna kommuner har i år bevilget rundt 400 000 kroner hver av midlene fra havbruksfondet til strandryddearbeidet i regi av Oppdretternes Miljøservice. Det er lokal ungdom som får som sommerjobb å rydde strendene. Dette er tredje året på rad at strandryddingen pågår her i regionen, og fortsatt finnes mye søppel som har blitt skyllet i land på Nærøysunds mange holmer, skjær og øvrige strandlinje.

- Det arbeidet som ungdommene gjør er veldig viktig. De som deltar på dette arbeidet blir gode ambassadører i arbeidet mot plastforsøpling, sier ordfører i Vikna Amund Hellesø. Torsdag var han sammen med rådmann Roy Harald Ottesen og jordbrukssjef Anne Mette Haugan på befaring ute i området vest for Borgan. Delegasjonen fra Vikna kommune mener at det må bli et enda større fokus på søppelryddingen i strandsonen.

- Vi må se på muligheten til å profesjonalisere dette arbeidet ytterligere slik at det kan ryddes året rundt, sier Hellesø.

 

En global utfordring

På det korte tiden delegasjonen fra kommunen og representantene fra OMS var på land på Kalvøya så fikk de se store mengder plast og annet søppel. Mye av dette var kommet langveisfra.

Klikk for stort bildeDet var store mengder søppel som kommunens ledelse fikk se på befaringen i området rett ved fredningsormrådet.- Dette er ikke bare et lokalt problem, det må ha et globalt fokus, sier viknaordføreren mens han drar garnrester som er nedgrodd i marka opp fra bakken. Plastflasker fra sydlige land, kasser som viser opprinnelse på de britiske øyer og mye annet søppel ligger klar for plukking av sommerens ryddepatrulje.

 

 

Kalvøya ligger rett utenfor fredningsområdet vest i Vikna og dermed er det ingen begrensning for strandrydderne til å gå i land. Inne i fredningsområdene er det derimot ikke mulig å gå i land. OMS og kommunen har søkt om dispensasjon fra vernebestemmelsene for å få mulighet til å gå i land. Fylkesmannen i Trøndelag har derimot gitt avslag på dette.

- Dette skjer samtidig som vi hører av de som har vært inne i området at forholdene er enda verre der. Det er store mengder med søppel inne i verneområdet som vi ikke får tatt ut. Det er ikke bra, sier Amund Hellesø. Han stiller spørsmål om hele verneprosessen i dette området. Han viser til at kjentfolk i området forteller at fuglebestanden i området har gått ned i løpet av de siste tiårene

- Det er ofte slik at fuglene holder til i områder der det er folk, sier ordføreren, som også mener at de store mengdene med søppel som blir liggende i fredningsområdene skaper farer for fuglelivet, derfor bør det gis dispensasjon til å gå i land for å rydde.

- Vi ønsker ikke å gjøre det i hekkeperioden til fuglene, men ellers når det er mulig, sier Amund Hellesø, som ønsker en dialog med Fylkesmannen og vernemyndighetene om denne saken.

Klikk for stort bildeNeste uke starter årets strandryddeaksjon i Ytre Namdal. Store mengder søppel ligger og venter på ungdom som skal ha dette til sommerjobb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se video fra befaringen her: